Norsk-Italiensk oversettelse av får

Oversettelse av ordet får fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

får på italiensk

får
zoologisubst. pecora [f]
Synonymer for får
Avledede ord av får
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.1000 unge mennesker får sommerjobb hos Esso.
2.80tallets vikinger" er bandets image, og efterhvert får de spesialsydde scenekostymer signert mannen som sto bak Kiss sine klær på 70tallet.
3.Ahmadiyapakistanere får ikke politisk asyl" - slik lyser en overskrift mot leserne av Deres morgenavis tirsdag 2. oktober.
4.Arbeidsgiverne får nakketak på lønnstagerne på denne måten", og at" veien til bedriftsegoisme er under et slikt system kort".
5.Arbeidsgiverne får nakketak på lønnstagerne på denne måten og veien til bedriftsegoisme er under et slikt system kort".
6.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
7.At de opplysninger løpeseddelen presenterer som faktiske, egentlig ikke er det, er vel noe man får avfinne seg med når man har å gjøre med en organisasjon av AUFs kaliber.
8.At undertegnede langtfra er den eneste nordmann som har vært ansatt der", får stå for donaldistens egen regning.
9.Auf Wiedersehn" er blitt populær i England, og jeg får fanbrev hver dag.
10.Av flere onder får jeg prøve å unngå de verste".
11.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
12.Balder" er titelen på forestillingen, som får premiere på Oslo Nye Tester i mai.
13.Bare de aller, aller mest trengende får komme hit," hadde SOSlandsbyens leder sagt.
14.Bedriftegoisme kaller Halvorsen det når arbeiderne får en etablert interesse for sin arbeidsplass.
15.Bløffeffekten i intervjuet med Skolnick var altså at man får inntrykk av at det man håper på å få vite i fremtiden, allerede er fakta idag.
16.Chemical Rubi" får seile.
17.De ansatte streiker, men dyrene får mat".
18.De får det neppe lettere i månedene fremover dersom ikke landsmøtet benytter anledningen til å markere partiets holdning til de realistiske alternativer.
19.De får vite alt, men det er jeg som er syk," sa en elleveåring med kreft om sine foreldre.
20.De homofile får nemlig ikke både i pose og sekk.
21.De sjekker posten, så når du skriver til meg så skriv til NN, så får jeg brevene.
22.Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
23.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
24.Den som kommer først til mølla, får først male", svarte man i disse landene.
25.Dere får det aldri til å gå," fastslo hun.
26.Det Norske Kammerkor" får ikke lov til å synge sine tre" verdslige" sanger i kirkerommet.
27.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
28.Det er blitt foreslått at valgordningen ved stortingsvalg skal endres slik at partiene får adgang til å inngå listeforbund med hverandre.
29.Det er i første rekke stoler tegnet av Bjørn A. Larsen for offentlige miljøer vi får se.
30.Det er ikke feilene ved vår helsetjeneste som er vårt største problem, men at helsetjenesten ikke får nok ressurser.
Dine siste søk