Norsk-Italiensk oversettelse av følgende

Oversettelse av ordet følgende fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

følgende på italiensk

følgende
generelladjektiv susseguente
  determinant adjektiv seguente, prossimo
  tidadjektiv seguente, successivo, dopo, prossimo
  konsekutivadjektiv consecutivo, successivo, di seguito
  konsekventadjektiv conseguente, che segue, risultante
  senereadjektiv seguente, prossimo
  mannsubst. seguente [m]
  kvinnesubst. seguente [f]
Synonymer for følgende
Avledede ord av følgende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
2.Hvem eller hva av følgende mener De har størst skyld i dagens arbeidsløshet ?
3.Kerdaleas" forlot Fredrikshavn 18. januar og forliste den følgende natt i et forrykende uvær ved 02tiden om natten - kronometeret hadde stoppet da 13 mann omkom, ingen overlevde.
4.Mener De at følgende forhold er av avgjørende betydning for at De skal føle Dem lykkelig...
5.Stortinget har idag med 94 mot 49 stemmer fattet følgende vedtak.
6.Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
7.Av dette trekkes følgende moral ?
8.For Teaterringen vil vi slåss, så lenge det er liv i oss, ropte en velopplagt veteran, Ragnhild Martens, mens Gerd Nafstad lanserte følgende nye slagord.
9.Gjør en innsats før du drar, så slipper du å komme hjem fra ferien til en overgrodd og ustelt have, skriver Hagerådet, og gir følgende tips til samvittighetsfulle haveeiere.
10.I anmeldelsen vi har fått, står det at Tore Ryen skal ha sagt følgende :"... istedet for Dynastiet har vi fått Michelet og ei samekjerring...
11.Jeg kan belyse nødvendigheten av store enheter med kapital i ryggen med følgende eksempel, sier Etholm.
12.Vel, da antar vi følgende, fortsatte lensmannen.
13.1. juni iår legger en selvbygget 50 fot lang ColinArcherskøyte," Fredag", ut fra Honnørbryggen i Oslo for å i de følgende seks år seile Jorden rundt.
14.12 nullmeridianer med derpå følgende forvirring og store antall ulike sjøkart var resultatet av den nasjonale rivalisering om noe så enkelt som en tenkt linje fra nord til syd.
15.12.15 er det VGshow og så går det slag i slag, oppvarming på matchbanen og klargjøring til mottagelsen av Hans Majestet, med derpå følgende avspilling av kongesangen og det hele.
16.13" dømt" nedbrent med derpå følgende evakuering av pasienter.
17.15. november var den store dagen da lastebilene stod i kø hos vinhandlerne i Beaujolais, med derpå følgende kappkjøring til Den engelske kanal for å komme først til London.
18.28åringen var skadet da han stakk til skogs efter påkjørselen og den følgende utforkjøring natt til søndag.
19.29 år er hun blitt, men det fortelles følgende historie fra da hun gikk i 7. klasse.
20.Aftenposten kommer med fyldestgjørende omtale av forestillingen og den derpå følgende festbankett.
21.Alle følgende satser gjelder nye modeller.
22.Alle turene begynner kl. 14 på mandag og avslutter følgende søndag kl. 11.
23.Arbeiderpartiet oppfordrer de øvrige partiet i Stortinget til å be Regjeringen fremme følgende forslag om øket offentlig bygge og anleggsvirksomhet og forsering av statlige anskaffelser.
24.Arbeiderpartiets forslag om en kjøreavgift i Oslo og den derpå følgende anke til Kongen, vil foruten flere departementale floker, også føre til at vedtaket blir en kostbar erfaring for såvel byen som dens befolkning.
25.At fri kjærlighet måtte settes i stedet for det kristne monogame ekteskap og den derav følgende prostitusjon, og at de to kjønn burde ha i livets løp - for å nevne et tall - 20 fruktbare forhold til hverandre.
26.Av plasshensyn vil jeg i det følgende hovedsakelig konsentrere meg om to punkter.
27.Avdamping av formaldehydgass fra sponplater og derpå følgende plager for huseiere er et velkjent problem.
28.Beroliget ble han først da man sent på kvelden fikk telefonkontakt med han og fikk høre at trafikkork med derpå følgende forsinkelse hadde skylden.
29.Boikotten ble derefter avviklet, mot at Papandreou i det følgende modererte sin politiske ordbruk overfor Jerusalem.
30.Bokstavserien var tallordenes forbokstaver, og de nærmest følgende skulle dermed nødvendigvis bli SS (seks og syv).
Dine siste søk