Norsk-Italiensk oversettelse av falle sammen

Oversettelse av ordet falle sammen fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

falle sammen på italiensk

falle sammen
fysisk aktivitetverb crollare
  tynnes bortverb languire, indebolirsi, affievolirsi
Synonymer for falle sammen
Avledede ord av falle sammen
Anagram av falle sammen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da vi ble koblet inn i beregningsarbeidet, ble det spådd at svenskene ville" falle sammen".
2.Dersom fiskerne tok opp så mye reker fra Barentshavet som bestanden tåler, ville markedet for industrireker falle sammen.
3.Dette var en gjennomført bra kamp fra vår side, erklærte Per Otto Furuseth, som mente å kunne ane at bitene er i ferd med å falle sammen til et bilde.
4.Mens byggingen pågår, sikres ikke konstruksjonene godt nok og hus kan falle sammen i storm, sier han.
5.Alle innbyggerne ble evakuert fordi husene var i ferd med å falle sammen.
6.Amerikanske og senere europeiske og japanske banker vil efterhvert kunne falle sammen som korthus dersom verden ikke forberedte seg.
7.Arnljot Lerviks tid i Skiforeningen kom til å falle sammen med en usedvanlig rivende utvikling for organisasjonen.
8.Avtalen om Norwegian Caribbean Lines (NCL) kjøp av Royal Viking Line (RVL) fra Bergenske og Nordenfjeldske Dampskipsselskaper kan stå i fare for å falle sammen.
9.Dermed er det naturlig å la grøntfasen for de gående til / fra Sinsenterrassen falle sammen med disse bilers grønne fase, forklarer Torpp.
10.Det er styrene i de to selskaper som har gått inn for fusjonen, som skal gjennomføres i løpet av første halvår iår, og vil falle sammen med gjennomføring av rasjonaliseringstiltak ved moderbedriften.
11.En galopperende inflasjon på 400 prosent må stanses hvis landets finanser ikke skal falle sammen.
12.Fasaden ut mot Karl Johan holdt kort og godt på å falle sammen efter knappe 100 år.
13.Frykt for at hele Grønland / Vaterlandutbyggingen skal falle sammen som et korthus på grunn av manglende kommunal satsing, synes derfor under de rådende politiske forhold å være grunnløs.
14.Hans kampanjeorganisasjon er i ferd med å falle sammen rundt ham, og han har en gjeld på to millioner dollar.
15.Havnestreiken i Storbritannia er i ferd med å falle sammen.
16.Hvis Meritus A / S vinner frem med sine krav om garanti før endelig avtale og NCL ikke er villig til å gi en garanti for aksjeverdien, kan det gigantiske cruisebåtsalget falle sammen.
17.Hvis disse trossetninger tas bort fra den kristne lære og erklæres som døde og ute av kraft, er jeg redd for at hele kristendommen vil falle sammen som et korthus.
18.I Danmark heter det at" flagget følger flesket" eller" Den kgl. Ballett følger flesket" et uttrykk for hvordan nasjonale og kulturelle markeringsbehov kan falle sammen med næringslivets interesser.
19.I denne sammenheng er det også naturlig å nevne at Regjeringen ønsker å medvirke til mer fleksible åpningstider, slik at åpningstid og normalarbeidstid ikke behøver å falle sammen, svarer statsminister Kåre Willoch.
20.I et lukket rom kan både tak og vegger enten falle sammen som følge av et for sterkt undertrykk, eller sprenges bort på grunn av et for stort overtrykk.
21.I tid vil nok skiftet i Moskva og introduksjonen av satellittfjernsyn stort sett falle sammen.
22.Mislykkes han, risikerer Reagans politikk å falle sammen som et korthus.
23.Neste tilleggsrunde i den britiske sektor vil nærmest falle sammen med at britenes oljeproduksjon når toppen.
24.Samtidig blir Dennis blir mer og mer deprimert over å se broren Brian falle sammen.
25.Sannsynligvis vil man avvente utfallet av alle lokale avstemninger, og håpe på at også denne streiken vil falle sammen, slik det skjedde i juli.
26.Siden dette siste initiativet dessuten er et tverrpolitisk foretak, burde det i høy grad falle sammen med Norsk Pensjonistforbunds interesseområde.
27.Tribunene er i ferd med å falle sammen, ikke minst gjelder det Store Stå, derfor har vi avsatt 3,1 millioner kroner til dette formål.
28.Tross alt kan det få langt verre følger for Norge enn for mange av OPEClandene dersom oljemarkedet skulle falle sammen og prisene skulle rase nedover, i og med at det faller langt mer kostbart å hente olje opp fra Nordsjøen enn fra Arabias sand.
29.Uten tvil, skriver Schumpeter, kan skattestaten falle sammen.
30.Samme hvor fattig et menneske er, har det ikke lov å bo i skur eller bygninger som står i fare for å falle sammen, sa han.
Dine siste søk