Norsk-Italiensk oversettelse av file

Oversettelse av ordet file fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

file på italiensk

file
skjønnhetspleieverb limare
  tekniskverb limare
Avledede ord av file
Anagram av file
Fler eksempler
1.Cellegitteret skal kontrolleres hvert døgn og forsøk på å file i gitteret vil lett kunne oppdages.
2.Betjentene fant et baufilblad utenfor hans celle i Yorkshirefengselet, og tror at Nilsen hadde planer om å bruke bladet til å file seg gjennom vindusgitteret for å kunne rømme over hustakene.
3.Den 28 år gamle, tidligere politioverkonstabelen som i helgen forsøkte å file seg ut av to celler i Oslo kretsfengsel med en baufil, har efter hva Aftenposten erfarer sendt flere brev til bekjente og venner utenfor fengslet og bedt om assistanse til flukten.
4.Det skal efter hva Aftenposten erfarer, være andre innsatte som har tipset fengselsbetjeningen om at 28åringen var i ferd med å file over gitteret i sin celle lørdag.
5.Og nå har han snaut nok lyst til å kjøre bort til vaskemaskinen fordi naboen skal" line opp" med file, sier Boris Hansen i en malende beskrivelse.
6.Prøvekjørerjobb tar man også for å file på slalåmteknikken.
7.Siden hodene ikke støpes, men formes litt efter litt, kan jeg file og forandre på ansiktene til jeg er fornøyd.
8.Snekkersager selges i flere lengder, både tannspissherdet (harde, sterke tenner, som ikke kan files) og med vanlige tenner, (som man kan file).
9.Til tross for styrket vakthold, skal den tidligere politoverkonstabelen ha begynt å file på gitteret også i denne cellen, med en ammen halvdel av en baufil som han hadde skjult i skosålen, som var splittet for anledningen.
10.Fra engelsk" file", dvs. arkiv.
11.Jeg har ikke tid til å sitte og file i seks timer på en setning.
12.Jeg måtte knuse en rute og file over en jernsprosse for å komme meg inn.
13.Man skjønner ikke så meget av det, men har ihvertfall forstått at mye av tiden går med til å klippe ut artikler som skrives om vårt forsvar, måle antall spaltemillimeter pr. uke eller noe slikt, for så å legge dem på" file".
14.Så fort disse forslagene kommer på bordet, kan delegasjonene komme i gang med mer reelle forhandlinger, og begynne den møysommelig prosess å file og slipe på formuleringer i det som skal bli Stockholmstraktaten.
Liknende ord

 
 

file som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) filefilendefilt
Indikativ
1. Presens
jegfiler
dufiler
hanfiler
vifiler
derefiler
defiler
8. Presens perfektum
jeghar filt
duhar filt
hanhar filt
vihar filt
derehar filt
dehar filt
2. Preteritum (Fortid)
jegfilte
dufilte
hanfilte
vifilte
derefilte
defilte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde filt
duhadde filt
hanhadde filt
vihadde filt
derehadde filt
dehadde filt
4a. Presens futurum
jegvil/skal file
duvil/skal file
hanvil/skal file
vivil/skal file
derevil/skal file
devil/skal file
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha filt
duvil/skal ha filt
hanvil/skal ha filt
vivil/skal ha filt
derevil/skal ha filt
devil/skal ha filt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle file
duville/skulle file
hanville/skulle file
viville/skulle file
dereville/skulle file
deville/skulle file
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha filt
duville/skulle ha filt
hanville/skulle ha filt
viville/skulle ha filt
dereville/skulle ha filt
deville/skulle ha filt
Imperativ
Bekreftende
dufil
viLa oss file
derefil
Nektende
duikke fil! (fil ikke)
dereikke fil! (fil ikke)
Dine siste søk