Norsk-Italiensk oversettelse av flakke

Oversettelse av ordet flakke fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flakke på italiensk

flakke
ildsubst. esca [f]
Avledede ord av flakke
Anagram av flakke
Fler eksempler
1.De yngste ser ut til å flakke mest omkring, men noen store forskjeller er det ikke.
2.Det betyr nemlig at sentrum igjen blir fremkommelig for mann og bil, og at øyet ikke blir vått av sorg hver gang det skal flakke litt langs Karl Johan.
3.Det gjelder såvel blant dem som har vært i Syden flere ganger, som blant de ca. 100 000 førstegangsreisende hvert år som ofte er skeptiske til å begynne å flakke rundt på stedet efter tilbud, blir det fremholdt.
4.Som det nå er, sier jeg bare at Stein Winge og de to aktørene, Wenche Kvamme og Gjert Haga, har fått mange gjenkjennelsens assosiasjoner til å flakke gjennom sinnet og mange anelser til å utkrystallisere seg i mer konkrete tanker.
Liknende ord

 
 

flakke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) flakkeflakkendeflakket
Indikativ
1. Presens
jegflakker
duflakker
hanflakker
viflakker
dereflakker
deflakker
8. Presens perfektum
jeghar flakket
duhar flakket
hanhar flakket
vihar flakket
derehar flakket
dehar flakket
2. Preteritum (Fortid)
jegflakket
duflakket
hanflakket
viflakket
dereflakket
deflakket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde flakket
duhadde flakket
hanhadde flakket
vihadde flakket
derehadde flakket
dehadde flakket
4a. Presens futurum
jegvil/skal flakke
duvil/skal flakke
hanvil/skal flakke
vivil/skal flakke
derevil/skal flakke
devil/skal flakke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha flakket
duvil/skal ha flakket
hanvil/skal ha flakket
vivil/skal ha flakket
derevil/skal ha flakket
devil/skal ha flakket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle flakke
duville/skulle flakke
hanville/skulle flakke
viville/skulle flakke
dereville/skulle flakke
deville/skulle flakke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha flakket
duville/skulle ha flakket
hanville/skulle ha flakket
viville/skulle ha flakket
dereville/skulle ha flakket
deville/skulle ha flakket
Imperativ
Bekreftende
duflakk
viLa oss flakke
dereflakk
Nektende
duikke flakk! (flakk ikke)
dereikke flakk! (flakk ikke)
Dine siste søk