Norsk-Italiensk oversettelse av flankere

Oversettelse av ordet flankere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flankere på italiensk

flankere
grenseverb fiancheggiare
Liknende ord

 
 

flankere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) flankereflankerendeflankert
Indikativ
1. Presens
jegflankerer
duflankerer
hanflankerer
viflankerer
dereflankerer
deflankerer
8. Presens perfektum
jeghar flankert
duhar flankert
hanhar flankert
vihar flankert
derehar flankert
dehar flankert
2. Preteritum (Fortid)
jegflankerte
duflankerte
hanflankerte
viflankerte
dereflankerte
deflankerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde flankert
duhadde flankert
hanhadde flankert
vihadde flankert
derehadde flankert
dehadde flankert
4a. Presens futurum
jegvil/skal flankere
duvil/skal flankere
hanvil/skal flankere
vivil/skal flankere
derevil/skal flankere
devil/skal flankere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha flankert
duvil/skal ha flankert
hanvil/skal ha flankert
vivil/skal ha flankert
derevil/skal ha flankert
devil/skal ha flankert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle flankere
duville/skulle flankere
hanville/skulle flankere
viville/skulle flankere
dereville/skulle flankere
deville/skulle flankere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha flankert
duville/skulle ha flankert
hanville/skulle ha flankert
viville/skulle ha flankert
dereville/skulle ha flankert
deville/skulle ha flankert
Imperativ
Bekreftende
duflanker
viLa oss flankere
dereflanker
Nektende
duikke flanker! (flanker ikke)
dereikke flanker! (flanker ikke)
Dine siste søk