Norsk-Italiensk oversettelse av flere

Oversettelse av ordet flere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flere på italiensk

flere
antalladjektiv diverso, vario, un certo numero di, alcuni, parecchi
  kvantitetadjektiv parecchi, diversi, diverso
Synonymer for flere
Avledede ord av flere
Eksempler med oversettelse
Dette er svært overraskende av flere grunner.
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Vet du om forfattere som bruker flere språk?
I den andre boken finnes enda flere feil enn i den første.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Agfadagene" er et forsøk på å gjenoppta årlige møter med forhandlerne, og følges opp av lignende dager i flere store byer rundt om i landet.
2.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan få lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
3.Al Ghazeer", en dhow på 120 tonn og med tradisjoner fra flere hundre års handelssjøfart i Midt Østen, kan bli neste sommers sensasjon i Oslofjorden.
4.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
5.Arbeiderne som streiker kjemper en kamp som angår langt flere enn dem sjøl.
6.Audiens" har tidligere vært spilt i Norge i flere sammenhenger.
7.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
8.Av flere onder får jeg prøve å unngå de verste".
9.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
10.Balder Harstad" har ligget i bøyene i flere måneder, og beskjeftigelse har også manglet for" Balder Hammerfest".
11.Barnegrupper med spesielle behov" dekker barnegrupper som har et eller flere barn med behov for særskilt støtte eller stimulering og omsorg uten at de er å betegne som funksjonshemmede.
12.Bedriftsmessig" kan vi løse vår situasjon ved å lukke stadig flere studieveier.
13.Bellsund" har vært ombygd flere ganger og ved ulike verksteder.
14.Bestått videregående kurs II" er udefinert og dermed intetsigende i flere sammenhenger, og et vitnemål med denne påskrift er ikke et sertifikat slik som det tidligere vitnemål med benevnelsen examen artium var.
15.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
16.Brennpunkt Barentshavet" handler om den tause krigen om oljen i Barentshavet, og tar for seg flere aspekter i den forbindelse.
17.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
18.Coalition for a NuclearFree Harbor", som består av flere amerikanske fredsorganisasjoner, har kastet seg inn i kampen mot disse raketter.
19.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
20.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
21.Den høye lyse" har allerede vært under" dobbelt ild" på flere nattkinoforestillinger, men først igår fikk forvirrede Pierre Richard sin premiere på Soria Moria I.
22.Den viktigste kampen" på flere tiår kaller svenskene oppgjøret mot Portugal i Lisboa.
23.Denne fredsaksjon kan kritiseres fra flere synspunkter.
24.Denne problemstillingen har imidlertid flere sider.
25.Dessverre, igjen, - mulighetene for flere eksemplarer av den samme boken er ofte små - bevilgningene blir mindre og mindre.
26.Det er bare en grunn til at det ikke finnes flere kvinner i ledende stillinger.
27.Det er et" mirakel" at ingen er blitt alvorlig skadet," sier flere reportere.
28.Det er fortsatt grunn til å tenke seg om flere ganger før man trykker en sak.
29.Det er jo bare bra, så får enda flere være med," sier han.
30.Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp," slik underdir.
Dine siste søk