Norsk-Italiensk oversettelse av fordelaktig

Oversettelse av ordet fordelaktig fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fordelaktig på italiensk

fordelaktig
forretningadjektiv redditizio
  tilstandadjektiv favorevole
  tilbudadjektiv vantaggioso, conveniente, lucrativo
  fordelaktigadjektiv vantaggioso, proficuo, utile, favorevole
  omstendigheterannet propizio, favorevole, fausto
Synonymer for fordelaktig
Avledede ord av fordelaktig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er fordelaktig for bankene at myndighetene nå har avklart selve rentebegrepet, særlig når Finansdepartementet nå ønsker en forsterket regulering av renten, sier Reinertsen.
2.Det er reisebyråets oppgave å arrangere den reise som for kunden er mest fordelaktig i bruk av tid og penger.
3.Dette kan kanskje fortone seg kostbart i utgangspunktet, men vi regner med at dette opplegget er meget fordelaktig i forhold til å ta opplæringen ute på de enkelte kraftlinjeanleggene ute i felten.
4.Enten bør alle studier åpnes eller man må dirigere samtlige ved kvotering, sa teologen, som ikke kunne bestemme seg for hva som var mest fordelaktig.
5.Jeg tror også de vil se at en godkjennelse vil være fordelaktig i et videre europeisk energipolitisk perspektiv, tilføyer han.
6.Jeg vil dessuten minne om at utlønning over bank også er fordelaktig for LO, idet ordningen henger sammen med avtale om at bedriften trekker fagforeningskontingent direkte av lønnen, sier Kraby.
7.Men hvis man ser tilbake de siste 1020 årene, har plasseringer i dollar vært klart fordelaktig sammenlignet med plasseringer i alle andre valutaer.
8.Rejeringen vil gjøre det mer fordelaktig for boligselgere og utleiere, fremholdt Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen i debatten igår kveld.
9.Selv om det for den enkelte bedrift kan synes fordelaktig å motta offentlig støtte, så er dette en ordning som ikke tjener industrien som helhet, sa Lofstad.
10.Andre delegasjoners talsmenn, bl.a. den franske presidenttalsmann Michel Vauzelle, uttalte imidlertid at tilbudet britene hadde forkastet i Brussel i mars ville vært mer fordelaktig for dem.
11.At dette må gi grunn til bekymring, sier seg selv - ganske særlig fordi tilbakegangen kommer i en periode hvor Kristelig Folkeparti efter manges mening har markert seg på en meget fordelaktig måte.
12.Bankinspeksjonen opplyser at den undersøker om Oslo kommune på grunn av sin sterke stilling har oppnådd en så fordelaktig renteavtale at den går på bekosning av andre bankkunder.
13.Begge legger mest vekt på at Nortrygdsystemet er en mer fordelaktig og desentralisert løsning.
14.Bruce Diesen har et fordelaktig, men vanskelig sluttspill mot Frank Hovde.
15.Chandler har gjort seg meget fordelaktig bemerket ved flere anledninger de senere år.
16.De norske turistene kommer bare til å få se det som er fordelaktig å vise frem.
17.De produsenter som fortsatt vil være lokalisert i disse markeder og samtidig har vannkraft som energigrunnlag, har i utgangspunktet en fordelaktig stilling, hvis man tar vare på mulighetene.
18.Den nye" Peter Wessel", med plass for 2000 passasjerer, virker så avgjort mer fordelaktig for de reisende enn skipet med samme navn som ble tatt ut av trafikken sist uke.
19.Denne boken skiller seg fordelaktig ut, og var en underholdende overraskelse.
20.Det ble oppnevnt en plannevnd med seks representanter som umiddelbart vil gå i gang med å vise at en fylkesdeling vil være fordelaktig.
21.Det er laget farverike brosjyrer med mye fordelaktig statistikk, sett fra europeisk synspunkt.
22.Det er skattebetalernes midler som setter verftene i stand til å presse prisene på nye skip nedover, men det er i det lange løp ikke så fordelaktig for skipsrederne som det i første omgang kan synes, fremholdt Rand.
23.Det synes således fordelaktig å utnytte de naturlige energistrømmer i tidevannet.
24.Det vil av den grunn kunne være fordelaktig økonomisk for Norge eventuelt å redusere Trollmengden som skal selges, og heller få inn Sleipner sammen med Troll i forhandlingene med gasskjøperne på Kontinentet.
25.Det vises til at" en samlet vurdering" har konkludert med at det ikke er" fordelaktig" å gjennomføre de rasjonaliserings og omorganiseringstiltak som IKOrapportene påpeker nødvendigheten av.
26.En meget fordelaktig sidevirkning av et slikt system er at det da ikke vil lønne seg med" svart" arbeide.
27.En ordning der 40% av renteutgiftene trekkes direkte fra skatten, vil derfor være mer fordelaktig enn dagens fradragsordning.
28.En slik ordning vil virke meget fordelaktig på eninntektsfamilienes økonomi, og gjøre det lettere for familier som av hensyn til ansvar for barn, eldre, syke og nærmiljø ønsker at en av ektefellene skal være hjemmearbeidende.
29.Erklæringen tar også til orde for en gjensidig fordelaktig økonomisk samarbeide med Østblokklandene på sunne økonomiske betingelser i overensstemmelse med alliansens bredere sikkerhetspolitiske bekymringer.
30.Et godt samarbeide med Vingreiser eller Tjæreborg om en fordelaktig rabattordning ville spare Staten for mange penger også.
Dine siste søk