Norsk-Italiensk oversettelse av forvanske

Oversettelse av ordet forvanske fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forvanske på italiensk

forvanske
faktumverb travisare, distorcere, alterare
  sannhetverb rovinare, distorcere, svisare, travisare
  språkverb imbastardire
Synonymer for forvanske
Avledede ord av forvanske
Fler eksempler
1.Forsvareren mente at tiltaltes troverdighet står helt sentralt i denne saken, og at tiltalte fra første stund hadde vært sterkt motivert for å bidra til en oppklaring, uten å forvanske eller tilsløre efterforskningen.
2.Tass hevder at NATOs militærøvelser i Norge til våren vil forvanske forhandlingene under Stockholmkonferansen.
3.Samtidig gjorde han et forsøk på å forvanske den sovjetiske utenrikspolitikken, het det i Tassmeldingen.
4.Da mannen skrev seg inn på hotellet, fattet betjeningen mistanke, idet det virket som om han bestrebet seg på å forvanske skriften.
5.Det ene er befolkningsveksten og den tredje verdens problemer, som vi delvis har vært med på å forvanske men som vi neppe vil være istand til å løse.
6.Det er en reaksjon på tradisjonen fra det 19. årh. som går på å forvanske enkle problemstillinger, sier Gundersen, på spørsmål om hvilken intensjon han har bak en slik minibok om et så omfattende emne.
Liknende ord

 
 

forvanske som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forvanskeforvanskendeforvansket
Indikativ
1. Presens
jegforvansker
duforvansker
hanforvansker
viforvansker
dereforvansker
deforvansker
8. Presens perfektum
jeghar forvansket
duhar forvansket
hanhar forvansket
vihar forvansket
derehar forvansket
dehar forvansket
2. Preteritum (Fortid)
jegforvansket
duforvansket
hanforvansket
viforvansket
dereforvansket
deforvansket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forvansket
duhadde forvansket
hanhadde forvansket
vihadde forvansket
derehadde forvansket
dehadde forvansket
4a. Presens futurum
jegvil/skal forvanske
duvil/skal forvanske
hanvil/skal forvanske
vivil/skal forvanske
derevil/skal forvanske
devil/skal forvanske
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forvansket
duvil/skal ha forvansket
hanvil/skal ha forvansket
vivil/skal ha forvansket
derevil/skal ha forvansket
devil/skal ha forvansket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forvanske
duville/skulle forvanske
hanville/skulle forvanske
viville/skulle forvanske
dereville/skulle forvanske
deville/skulle forvanske
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forvansket
duville/skulle ha forvansket
hanville/skulle ha forvansket
viville/skulle ha forvansket
dereville/skulle ha forvansket
deville/skulle ha forvansket
Imperativ
Bekreftende
duforvansk
viLa oss forvanske
dereforvansk
Nektende
duikke forvansk! (forvansk ikke)
dereikke forvansk! (forvansk ikke)
Dine siste søk