Norsk-Italiensk oversettelse av forvente

Oversettelse av ordet forvente fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forvente på italiensk

forvente
ønske noeverb aspettarsi, contare su
Synonymer for forvente
Avledede ord av forvente
Fler eksempler
1.Jeg synes jeg øyner en tykk, rød tråd som går gjennom disse lekene og de forrige i Sarajevo ; med svært få unntak yder norske idrettsutøvere ihvertfall ikke i overkant av hva vi kan forvente av dem.
2.Regjeringen har lidt nederlag gang på gang, og når den ikke går av, må man forvente at den isteden følger vår politikk.
3.Vi må kunne se etter sporene av Gud i hele tilværelsen - se etter og forvente den kraft som gjør at det på dette sted i universet er slik at kjærligheten er sterkere enn døden, at mennesket er skapt ved og til kjærlighet og at troen på det gode i mennesket overvinner ondskapen".
4.Denne nedgangen har bl. a. sammenheng med uttalelser fra ledende amerikanske økonomer om at man kan forvente en viss nedgang i dollarrentene.
5.Det bør være grunnlag for å forvente at bankene innen rimelig tid bidrar til at det generelle rentenivå faller ytterligere.
6.Det er grunnlag for å forvente at bankene innen rimelig tid bidrar til at det generelle rentevivå faller ytterligere.
7.Er det grunn til å forvente økede bevilgninger til aksjonen nå, når denne undersøkelsen foreligger ?
8.Hegnar kan protestere til han blir blå i trynet, men han kan ikke forvente å bli trodd, sa Kjell Thompson.
9.Hva kan seerne forvente seg av lørdagens match ?
10.Hvis man sitter på begge sider av bordet, hvilket utgangspunkt har man da for det man gjør, spurte han, og mente at det var som å oppheve tyngdeloven å forvente at man skal skrive slik at det skader ens egne økonomiske interesser.
11.Jeg mener den opplæring som gis idag, er så god som man kan forvente utfra de forutsetninger man har.
12.Man burde kunne forvente et bedre og grundigere utredningsarbeide efter all den tid som er gått før planen kom på bordet, mener han.
13.Man kunne forvente at en næring som baserer så mye av sin eksistens på privatbedrifter i et konkurrerende marked, hadde mer omtanke for den gren de sitter på.
14.Man må forvente at andre stater stadig vil knytte stor interesse til norsk olje og gasseksport, og at ikke alle vil godta at dette primært er kommersielle anliggender, heter det i rapporten.
15.Med våre F 16 fly, kan vi ikke forvente nærstøtte.
16.Når en drosjesjåfør stopper for å slippe av en passasjer i en busslomme eller på et annet trafikkutsatt sted, bør man forvente stor aktsomhet fra drosjesjåførens side.
17.Skal noen bebreides, er det ikke i første rekke SovjetUnionen som har opptrådt som man kan forvente av en stormakt, men det norske utenriksdepartement og den norske sikkerhetstjenesten, som i årevis åpenbart har satt flere rekorder enn molboerne, skriver Petersen.
18.Vi kan ikke forvente at et land i Kinas situasjon uttaler seg om nedrustning på samme måte som Norge, men for å si det forsiktig, så er forståelsen for de norske standpunkter om ØstVestsituasjonen, ikke liten, sa Willoch.
19.Vi kan ikke forvente vekst i stålproduksjon alene, sa Nippon Kokans toppsjef Minoru Kanao i Utenrikskorrespondentenes klubb i Tokyo nylig.
20.Vi kunne ikke forvente at vi skulle forbli alene om å utgi slike bøker.
21.Vi ser imidlertid aksjonen som vellykket fordi vi hadde grunn til å forvente en mindre hyggelig utvikling efter de dystre ulykkestallene fra mai, sa Per Arne Watle i Samferdselsdepartementet på en pressekonferanse mandag.
22.Aase mistenkte fiskesuppen for å stamme fra en pose og hva den gratinerte løksuppe angikk, kunne den nok forlenget oppholdet i ovnen en smule av hensyn til gratineringen - men for 1516 kroner kan man ikke forvente all verden.
23.All sannsynlighet taler for at vi også kan forvente økt produktivitet ved nedsatt arbeidstid - også ved en reduksjon fra åtte til f.eks. seks timer.
24.Alle Østlandsfylkene, AustAgder, Hordaland, SørTrøndelag og Finnmark kan forvente svak nedgang.
25.At Senterpartiet ikke vant frem i denne saken, må jeg imidlertid akseptere, men ingen kan forvente at jeg som den i formannskollegiet som ikke er direkte knyttet til beslutningsprosessen i regjering og storting, utfra dette skulle endre partiets standpunkt.
26.At slike tiltak nødvendigvis må bli upopulære hos det subsidierte mindretall som bor i hovedstaden, er bare hva vi må forvente.
27.Av rødvin burde vi forvente en årgang Cabernet Sauvignon.
28.Av sitt regnskapskontor skal man forvente kompetanse i økonomi, lovverket omkring skatter og avgifter og regnskapsavleggelsen.
29.Bakgrunnen for utspillet er ifølge Whist at banken i sin aksjonærpolitikk ønsker å orientere sine aksjonærer så tidlig som mulig om hva de kan forvente i avkastning.
30.Bare på eiendommen i Trondheim fikk Majala tilbakebetalt 65 000 kroner fra skattemyndighetene for 1979 ; omtrent samme beløp kan han ifølge revisor forvente å få tilbakebetalt for årene 1980 og 1981.
Liknende ord

 
 

forvente som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forventeforventendeforventet
Indikativ
1. Presens
jegforventer
duforventer
hanforventer
viforventer
dereforventer
deforventer
8. Presens perfektum
jeghar forventet
duhar forventet
hanhar forventet
vihar forventet
derehar forventet
dehar forventet
2. Preteritum (Fortid)
jegforventet
duforventet
hanforventet
viforventet
dereforventet
deforventet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forventet
duhadde forventet
hanhadde forventet
vihadde forventet
derehadde forventet
dehadde forventet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forvente
duvil/skal forvente
hanvil/skal forvente
vivil/skal forvente
derevil/skal forvente
devil/skal forvente
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forventet
duvil/skal ha forventet
hanvil/skal ha forventet
vivil/skal ha forventet
derevil/skal ha forventet
devil/skal ha forventet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forvente
duville/skulle forvente
hanville/skulle forvente
viville/skulle forvente
dereville/skulle forvente
deville/skulle forvente
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forventet
duville/skulle ha forventet
hanville/skulle ha forventet
viville/skulle ha forventet
dereville/skulle ha forventet
deville/skulle ha forventet
Imperativ
Bekreftende
duforvent
viLa oss forvente
dereforvent
Nektende
duikke forvent! (forvent ikke)
dereikke forvent! (forvent ikke)
Dine siste søk