Norsk-Italiensk oversettelse av framheve

Oversettelse av ordet framheve fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

framheve på italiensk

framheve
ulikhetverb contrassegnare, caratterizzare
  konversasjonverb mettere in evidenza, accentuare, sottolineare
Synonymer for framheve
Fler eksempler
1.Men hvorfor forbundet skal demonstrere sin gammelmannstenkning ved å framheve kraftutbygging som et særlig viktig felt for å løse problemene, skjønner vi ikke.
2.Det han her gjør, er å framheve skriftspråket på bekostning av talespråket.
3.Også når han kommer inn på dette, synes Finn Jor å ville framheve skriften på bekostning av talen, idet han ironiserer over" visse sprogmektige kretser" som hevder" at skriftsproget skal rette seg efter talesproget".
Liknende ord

 
 

framheve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) framheveframhevendeframhevet
Indikativ
1. Presens
jegframhever
duframhever
hanframhever
viframhever
dereframhever
deframhever
8. Presens perfektum
jeghar framhevet
duhar framhevet
hanhar framhevet
vihar framhevet
derehar framhevet
dehar framhevet
2. Preteritum (Fortid)
jegframhevet
duframhevet
hanframhevet
viframhevet
dereframhevet
deframhevet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde framhevet
duhadde framhevet
hanhadde framhevet
vihadde framhevet
derehadde framhevet
dehadde framhevet
4a. Presens futurum
jegvil/skal framheve
duvil/skal framheve
hanvil/skal framheve
vivil/skal framheve
derevil/skal framheve
devil/skal framheve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha framhevet
duvil/skal ha framhevet
hanvil/skal ha framhevet
vivil/skal ha framhevet
derevil/skal ha framhevet
devil/skal ha framhevet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle framheve
duville/skulle framheve
hanville/skulle framheve
viville/skulle framheve
dereville/skulle framheve
deville/skulle framheve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha framhevet
duville/skulle ha framhevet
hanville/skulle ha framhevet
viville/skulle ha framhevet
dereville/skulle ha framhevet
deville/skulle ha framhevet
Imperativ
Bekreftende
duframhev
viLa oss framheve
dereframhev
Nektende
duikke framhev! (framhev ikke)
dereikke framhev! (framhev ikke)
Dine siste søk