Norsk-Italiensk oversettelse av gå igjennom

Oversettelse av ordet gå igjennom fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gå igjennom på italiensk

gå igjennom
kirurgiverb essere sottoposto a, avere
  tekstverb dare un'occhiata a
  dokumentverb rivedere
  væskeverb filtrare, infiltrarsi
  problemverb passare, passare attraverso
  bilerverb revisionare
  rettsvitenskapverb passare, essere approvato
Anagram av gå igjennom
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Derfor måtte jeg gå igjennom alt på ny, oppleve angsten, oppleve håpefullheten, skuffelsene og gleden der de var.
2.Det var da jeg begynte å gå igjennom min samling av 50 000 negativer i håp om at et utvalg av portrettene kunne vises i utlandet, forteller han.
3.Morks uttalelser kom meget overraskende på meg, sier Nøklebye Heiberg, som også er formann i en arbeidsgruppe som har til oppgave å gå igjennom problemene efter omorganiseringen og søke å finne løsninger på dem.
4.Når Oslo Børs nå er i ferd med å gå igjennom sine reglementer, må man tenke nøye gjennom dette, sier Dagfinn Jahr, som påpeker at en rekke andre selskaper har foretatt lignende operasjoner, eventuelt i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.
5.På møtet torsdag får vi anledning til å gå igjennom hele situasjonen som to parter i en forhandlingssituasjon, og ledelsen kommer neppe til å ta noen kontakt før det, sier personalsjef Jan Mannerud i SAS Norge til Aftenposten.
6.Vi har nedsatt et eget utvalg til å gå igjennom statusen for norske flyplasser, og det er derfor ikke tale om noen avklaring med hensyn til Evenes i øyeblikket, understreker han.
7.Vi må gå igjennom en god del krigshistorie under vurderingen.
8.Amerikanske og kinesiske embedsmenn brukte onsdagen til å gå igjennom de samarbeidsavtaler som skal undertegnes av de to statsoverhoder torsdag.
9.Bl.a. må det bli slutt på at rektor skal gå igjennom elevrådets saksliste før elevrådet har møte.
10.De er bortimot de eneste sovjetborgerne som får reise til Vesten uten å måtte gå igjennom nitide politiske sjekker.
11.De skal gå igjennom lokalpressen, ringe politikamre og krisesentre rundt i landet for å samle og tilrettelegge stoffet til nyhetsinnslagene.
12.Den sentrale ledelsen i Jern og Metall tok tirsdag kontakt med de to lokale klubbene som har gått med på lønnsnedslagene, og forbundet skal nå gå igjennom avtalene for å finne ut om de strider mot den sentrale overenskomsten og Jern og Metalls vedtak fra landsmøtet i 1982.
13.Departementet vil nå gå igjennom de nye tallene og vurdere situasjonen på kredittmarkedet nærmere før det kan sies noe om hvilke tiltak myndighetene eventuelt vil treffe for å begrense utlånsveksten.
14.Dersom medisinerstudentene kan gå igjennom studiet uten å lære faget, er det Sundby og hans lærerkolleger som må påta seg ansvaret for det, sier Lund.
15.Det er en fascinerende opplevelse å gå igjennom den, og den vil uten tvil samle et stort publikum.
16.Det er en opplevelse å gå igjennom den store hallen hvor alt er fristende utstilt, og ende opp ved en av de uformelle serveringsstedene og spise for eksempel reker og ost og nybakt brød !
17.Det er nemlig min definisjon av lykke - å få arbeide mot et mål, streve og slite, gå igjennom nederlag kanskje, og til slutt - nå målet.
18.Det er også viktig å gå igjennom alle innvendinger og forslag som er kommet inn gjennom høringsrunden, før det endelige utkast fremlegges.
19.Det er oppnevnt en eiendomsmegler som skal gå igjennom papirerne og finne ut av de enkelte transaksjonene.
20.Det er skuffelse i kommunen over at disse populære festdagene er kraftig redusert i år, men til gjengjeld har man fått en utstilling som man kan bruke dager på å gå igjennom.
21.Det første som bør gjøres, er for Samferdsels og Finansdepartementene å komme sammen og i fellesskap gå igjennom utredningen.
22.Det har resultert i krav om at stemmeurnene skal plasseres bak et avlukke, som alle velgere må gå igjennom enten de ønsker å rette på kandidatlisten eller ikke.
23.Det kan bli aktuelt igjen å gå igjennom terrenget med politihund, men først vil vi gjennomgå alle rapporter fra leteaksjonen, sier lensmann Gullsmedmoen.
24.Det riktige må være å gå igjennom de eksisterende kanaler for å lufte sin misnøye, ikke skape slike eksplosjoner, som man må lure på er et forsøk på å sprenge et av våre viktigste kulturforlag.
25.Det var nødvendig å gå igjennom den totale militære og sivile drivstoffberedskap.
26.Det vi da risikerer, hvis mindretallforslaget skulle gå igjennom, er en pulverisering av de fem landsdelsmuseenes forvaltningsansvar for hele den materielle arven fra vår aller tidligste historie. den omfatter hundretusener av fortidsminner utover det ganske land, et dokumentasjonsarkiv av største verdi for fremtidig forskning og forståelse for ulike sider ved vårt lands historie.
27.Dette er hovedpunktene i en utredning fra en komite, som har hatt til oppgave å gå igjennom den 19 år gamle innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur.
28.Dette er nødvendig fordi ligningskontorene må basere forskuddsutskrivningen efter" straksløsningen" på selvangivelsene for 1985, og ikke vil makte å gå igjennom disse to ganger.
29.Diskrimineringen vil gi seg utslag ved at svensk industri, som for en stor del er sterkt avhengig av amerikansk teknologi, herefter må gå igjennom en langvarig og komplisert prosedyre for å få importere nødvendige komponenter.
30.Et eget utvalg har vært i arbeide for å gå igjennom de nordiske samarbeidsinstitusjonene og drøfte de nordiske organers effektivitet.
Dine siste søk