Norsk-Italiensk oversettelse av gispe

Oversettelse av ordet gispe fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gispe på italiensk

gispe
generellverb ansare, respirare affannosamente
  lysverb vacillare, tremolare
  fysiologiverb ansare, ansimare
Synonymer for gispe
Avledede ord av gispe
Anagram av gispe
Fler eksempler
1.Byggepresset i indre by øker, og dersom vernehensyn tilsidesettes i denne utviklingen, kan vi risikere at verneverdige områder blir stående inneklemt og gispe efter luft.
2.Det hele var både så raffinert og så smakløst at det bare var å gispe.
3.En tanke slo ned i henne og fikk henne til å gispe.
4.Men ofte må den drømmeaktige fornemmelsen vike for en snev av hodepine og svimmelhet Blodet suser i ørene, noen trappetrinn får en til å gispe Det kan bli dårlig med søvnen, om natten våkner man med tørr tunge og besværlig pust.
5.Å svette som en gris og gispe efter pusten er ikke forfriskende.
6.Østtyskerne viste en teknikk og vanskelighetsgrad som fikk publikum til å gispe, og best av dem var Gabriele Fähnrich, som ble belønnet med 9,85, landskampens høyeste karakter.
7.Der kunne jeg gå hyllelangs i butikkene og gispe når jeg så den ene blonden efter den andre jeg kunne tenke meg å bruke.
8.En av dem var svensken Jan Bokløv, som på startnummeret foran Bergerud presterte" dagens styggeste fall" - et fall som fikk publikum til å gispe av forferdelse.
Liknende ord

 
 

gispe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gispegispendegispet
Indikativ
1. Presens
jeggisper
dugisper
hangisper
vigisper
deregisper
degisper
8. Presens perfektum
jeghar gispet
duhar gispet
hanhar gispet
vihar gispet
derehar gispet
dehar gispet
2. Preteritum (Fortid)
jeggispet
dugispet
hangispet
vigispet
deregispet
degispet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gispet
duhadde gispet
hanhadde gispet
vihadde gispet
derehadde gispet
dehadde gispet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gispe
duvil/skal gispe
hanvil/skal gispe
vivil/skal gispe
derevil/skal gispe
devil/skal gispe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gispet
duvil/skal ha gispet
hanvil/skal ha gispet
vivil/skal ha gispet
derevil/skal ha gispet
devil/skal ha gispet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gispe
duville/skulle gispe
hanville/skulle gispe
viville/skulle gispe
dereville/skulle gispe
deville/skulle gispe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gispet
duville/skulle ha gispet
hanville/skulle ha gispet
viville/skulle ha gispet
dereville/skulle ha gispet
deville/skulle ha gispet
Imperativ
Bekreftende
dugisp
viLa oss gispe
deregisp
Nektende
duikke gisp! (gisp ikke)
dereikke gisp! (gisp ikke)
Dine siste søk