Norsk-Italiensk oversettelse av gurgle

Oversettelse av ordet gurgle fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gurgle på italiensk

gurgle
generellverb fare i gargarismi
  gurgleverb gorgogliare, borbottare
Anagram av gurgle
Liknende ord

 
 

gurgle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gurglegurglendegurglet
Indikativ
1. Presens
jeggurgler
dugurgler
hangurgler
vigurgler
deregurgler
degurgler
8. Presens perfektum
jeghar gurglet
duhar gurglet
hanhar gurglet
vihar gurglet
derehar gurglet
dehar gurglet
2. Preteritum (Fortid)
jeggurglet
dugurglet
hangurglet
vigurglet
deregurglet
degurglet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gurglet
duhadde gurglet
hanhadde gurglet
vihadde gurglet
derehadde gurglet
dehadde gurglet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gurgle
duvil/skal gurgle
hanvil/skal gurgle
vivil/skal gurgle
derevil/skal gurgle
devil/skal gurgle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gurglet
duvil/skal ha gurglet
hanvil/skal ha gurglet
vivil/skal ha gurglet
derevil/skal ha gurglet
devil/skal ha gurglet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gurgle
duville/skulle gurgle
hanville/skulle gurgle
viville/skulle gurgle
dereville/skulle gurgle
deville/skulle gurgle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gurglet
duville/skulle ha gurglet
hanville/skulle ha gurglet
viville/skulle ha gurglet
dereville/skulle ha gurglet
deville/skulle ha gurglet
Imperativ
Bekreftende
dugurgl
viLa oss gurgle
deregurgl
Nektende
duikke gurgl! (gurgl ikke)
dereikke gurgl! (gurgl ikke)
Dine siste søk