Norsk-Italiensk oversettelse av hale

Oversettelse av ordet hale fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hale på italiensk

hale
formålverb tirare, trascinare
Synonymer for hale
Avledede ord av hale
Fler eksempler
1.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
2.Efter å ha tapt klart to ganger her i Sparta Amfi tidligere i vinter, var vi forberedt på at det ville bli vanskelig å hale iland en seier.
3.En fiskebåt som hadde ankret utpå idag, fikk noe opp med dreggen da de skulle hale den inn.
4.Så da må vi altså hale frem prester for å få de onde ånder ut ?
5.Så vidt jeg forsto, lå de tre kandidatene likt ved tingets åpning, og jeg hadde så absolutt et håp om å hale seieren i land.
6.Vi burde klare å hale i land like mye som AIK i Stockholm, de har 2,5 millioner kroner i årlige reklameinntekter.
7.Vi hadde chanser nok til å hale i land et uavgjort resultat.
8.Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi," Med horn og hale - det var smerten verdt".
9.Amerikanske forskere skjøt torsdag opp en kunstig komet høyt over Jorden, der den" eksploderte som en meget lysklar stjerne" og dannet en 49,888 kilometer lang hale.
10.Andre hevdet at hvalpene knapt reagerte på inngrepet, og at kuperingsrasene nærmest ville bli ødelagt om de måtte gå omkring med lang hale.
11.Andre instrumeter skal måle temperatur, sammensetning og tetthet i kometens kjerne og hale.
12.Arbeiderpartiet klarte ikke å hale inn den seier som det hadde håpet på.
13.Bergkameratene slo Oslo VBK 32, og som resultatet tilsier, måtte de slite for å hale i land denne seieren.
14.Da Reposen var velsett i sovjetisk farvann, kunne de seile helt inn på sokkelen omkring de fire omtvistede øyene - Etorofu, Kunashiri, Shikotan og Habomai - og hale inn rike fangster av krabbe, flyndre, skalldyr og spiselig tang.
15.Da klarte Richard Nixon å hale i land en ytterst knepen sier i presidentvalget over Hubert Humphrey, som også bar et tyngende visepresidentrenomme på sine skuldre.
16.Da to stykk ordførere og en hale av formannskapsmedlemmer, konsulenter, arbeidere og andre kravlet seg ut i dagslys, manglet det hverken på festbrus eller godord.
17.De er flinke til å hale frem nettopp underliggende følelser hos skuespillerne, få oss til å uttrykke tanker uten at de blir sagt, sier Lise Fjeldstad.
18.De to siste filetene ble så lagt i formen med skinnsiden opp, men motsatt vei - altså hale mot hode.
19.Den innpå 12 meter lange, vaklevorne farkosten med hale og dragehode i baugen får bra fart når den først kommer i siget, forsikrer utformester i kajakk, Einar Kjerschow, med purpur i blikket.
20.Den var større enn en hund, hadde kraftig fremkropp, bustete hale og var veldig høyreist.
21.Det eneste vi fikk iverksatt i det aktuelle tilfellet, var plassering av rotteskjærmer på fortøyningstrossene, samt at skipets kaptein sa seg villig til å hale inn landgangen hver kveld, forklarer Larssen.
22.Det er faktisk lettere å hale slike storkonserter iland enn mer middelmådige, sier kultursjefen i Bærum.
23.Det er gjerne også en hard og langdryg prosess å hale en Kinakontrakt i land.
24.Det er større aktivitet blant potensielle bestillere av slikt utstyr, og jeg tror og håper det skal være mulig å hale i land ytterligere kontrakter om ikke altfor lenge, sier adm. direktør Anders M. Liaaen til Aftenposten.
25.Det var bildet av et nyfødt barn med hale som førte til statssekretærens filosoferinger.
26.Det var derfor med stor og ekte tilfredshet han var med på å hale seieren i land i 1963 i KingsBayoppgjøret.
27.Det var vanskelig nok å hale i land NordEuropas nest dårligste artium.
28.Det vil si at han kapper hode og hale, spretter opp buken og fjerner innmaten, river skinnet av i trevler med kniv og gaffel.
29.Efter det historiske stortingsvedtaket i 1975 om likestilling med industriarbeiderne og en bindende tempoplan, begynte faktisk den norske bonde å hale innpå økonomisk.
30.Eg er glad for Skaggs hale til mitt innlegg 13 / 3 der eg kritiserte hans petitspalte" Fra fredag til fredag" p.g.a. hans uthenging av navngitte nynorskbrukarar i NRK.
Liknende ord

 
 

hale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) halehalendehalt
Indikativ
1. Presens
jeghaler
duhaler
hanhaler
vihaler
derehaler
dehaler
8. Presens perfektum
jeghar halt
duhar halt
hanhar halt
vihar halt
derehar halt
dehar halt
2. Preteritum (Fortid)
jeghalte
duhalte
hanhalte
vihalte
derehalte
dehalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde halt
duhadde halt
hanhadde halt
vihadde halt
derehadde halt
dehadde halt
4a. Presens futurum
jegvil/skal hale
duvil/skal hale
hanvil/skal hale
vivil/skal hale
derevil/skal hale
devil/skal hale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha halt
duvil/skal ha halt
hanvil/skal ha halt
vivil/skal ha halt
derevil/skal ha halt
devil/skal ha halt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle hale
duville/skulle hale
hanville/skulle hale
viville/skulle hale
dereville/skulle hale
deville/skulle hale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha halt
duville/skulle ha halt
hanville/skulle ha halt
viville/skulle ha halt
dereville/skulle ha halt
deville/skulle ha halt
Imperativ
Bekreftende
duhal
viLa oss hale
derehal
Nektende
duikke hal! (hal ikke)
dereikke hal! (hal ikke)
Dine siste søk