Norsk-Italiensk oversettelse av henrykke

Oversettelse av ordet henrykke fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

henrykke på italiensk

henrykke
fornøyelseverb rapire, estasiare, incantare, affascinare
  attrahereverb attrarre, attirare, affascinare, allettare
Fler eksempler
1.Hils Anne Moberg masse fra meg ! smiler Bela idet vi skilles - og han går til dagens andre treningsøkt for å finpusse formen til Julianne og MaryLou og de andre amerikanske turnpikene som snart skal henrykke TVseere verden over.
2.I dette tilfelle" Balder", i Arild Feldborgs" Oljerevy i to utblåsninger", som skal henrykke publikum hver kveld frem til 7. juli.
3.Den svensknorske samproduksjonen efter Astrid Lindgrens roman kan også henrykke voksne, heter det i skussmålene efter visningen på lørdag,selv om Tage Danielssons film blir presentert som den første barnefilm i denne storinternasjonale festivalens hovedkonkurranse.
4.Fjernsynets mest omtalte program gjennom de siste månedene -" Nikkerne" skal igjen forarge eller henrykke Ola og Kari nordmann, kanskje for siste gang.
Liknende ord

 
 

henrykke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) henrykkehenrykkendehenrykket
Indikativ
1. Presens
jeghenrykker
duhenrykker
hanhenrykker
vihenrykker
derehenrykker
dehenrykker
8. Presens perfektum
jeghar henrykket
duhar henrykket
hanhar henrykket
vihar henrykket
derehar henrykket
dehar henrykket
2. Preteritum (Fortid)
jeghenrykket
duhenrykket
hanhenrykket
vihenrykket
derehenrykket
dehenrykket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde henrykket
duhadde henrykket
hanhadde henrykket
vihadde henrykket
derehadde henrykket
dehadde henrykket
4a. Presens futurum
jegvil/skal henrykke
duvil/skal henrykke
hanvil/skal henrykke
vivil/skal henrykke
derevil/skal henrykke
devil/skal henrykke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha henrykket
duvil/skal ha henrykket
hanvil/skal ha henrykket
vivil/skal ha henrykket
derevil/skal ha henrykket
devil/skal ha henrykket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle henrykke
duville/skulle henrykke
hanville/skulle henrykke
viville/skulle henrykke
dereville/skulle henrykke
deville/skulle henrykke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha henrykket
duville/skulle ha henrykket
hanville/skulle ha henrykket
viville/skulle ha henrykket
dereville/skulle ha henrykket
deville/skulle ha henrykket
Imperativ
Bekreftende
duhenrykk
viLa oss henrykke
derehenrykk
Nektende
duikke henrykk! (henrykk ikke)
dereikke henrykk! (henrykk ikke)
Dine siste søk