Norsk-Italiensk oversettelse av hindre

Oversettelse av ordet hindre fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hindre på italiensk

hindre
kraftverb trattenere
  forhindrendeverb impedire
  hinderverb ostacolare, intralciare
  planverb ostacolare
  aktivitetverb ostacolare, intralciare, disturbare
  trafikkverb ostruire, bloccare
  klærverb dare fastidio
Synonymer for hindre
Avledede ord av hindre
Anagram av hindre
Fler eksempler
1.Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed".
2.Dette er i øyeblikket den viktigste kultur og mediepolitiske skanse for å hindre et økt kommersialiseringspress mot radio og TVprogrammer.
3.Enda en gang har Arbeiderpartiet brukt - misbrukt - sin maktposisjon i Stortinget til å hindre at vi får en mer rettferdig valgordning her i landet.
4.For å hindre prisstigning som følge av en sterk stimulering av økonomien, skal det tas initiativ til et bredt samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene om inntektspolitikken".
5.Forargelsens hus" visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
6.Forsøk på å finne en sprekk i gjerdet for å snikkikke på hva som gjøres hos naboen, kan bare hindre et produktivt arbeide".
7.Hvordan skal vi hindre en mulig sovjetisk innledning med begrensede atomangrep til støtte for et konvensjonelt angrep på VestEuropa ?
8.Høyre og Aftenposten har funnet seg en ny kampsak og nå går en vill propagandaferd over stokk og stein for å hindre at vi får en ny, bedre og mer rettferdig skatteordning.
9.Ingen kan vel være uenig i at store pengesummer er vel anvendt - såfremt de kan hindre atomkrig !
10.Når det lyktes å hindre en appell til våpnene, skyldtes det i første rekke at opinionen i Sverige ikke på samme måte som i 1895 var innstilt på for enhver pris, om nødvendig med makt, å opprettholde unionen.
11.Skal det () vær mulig å grunnfeste og utbygge vårt økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske demokrati, er det uomgjengelig nødvendig å hindre arbeidsledighet i en kommende depresjonsperiode.
12.Tror De at Norge og de andre NATOland har et så godt konvensjonelt forsvar idag at det ville hindre angrep fra SovjetUnionen, eller tror De at det er atomvåpnene som forhindrer slikt angrep, eller tror De at SovjetUnionen ikke kan tenkes å ville angripe noe NATOland i det hele tatt ?
13.Vi er redde for at denne diagnostikken i fremtiden vil bli brukt som utvelgelsesmetode for å hindre at det blir født mennesker som er dårligere fysisk og psykisk utrustet enn gjennomsnittet...
14.Vi har et forsvarssystem i skjærgården, en slags tyverialarm, som består av mineringer, fysiske hindre, blant annet i form av ubåtnett, samt forskjellige teknisk apparatur.
15.Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt fort gjennom glassdørene i Seiersgården, men ikke fort nok til å hindre at et gufs av sand og støv for inn sammen med ham.
16.(Den siste presisering er en henvisning til det nettverk av regler som skal hindre eksport av høyteknologiske produkter av militær betydning).
17.(NTB Reuter) Brannslukningsbåter kjempet hele torsdag en hard kamp for å hindre brannen ombord i den sveitsiske supertankeren" Tiburon" fra å spre seg til lastetankene som inneholder 250 000 tonn råolje.
18.(NTBReuterAFP) Zambias president Kennet Kaunda arbeidet søndag intenst for å hindre at de tre dager lange forhandlingene om Namibias fremtid skulle ende uten resultater.
19.(New York Times) Byggingen av enorme, avanserte radarer i de amerikanske delstatene Georgia og Texas og i Sibir har ført til at USA og SovjetUnionen beskylder hverandre for å overtrede en traktat som tar sikte på å hindre en kjernefysisk krig.
20.(UPI) Den venstreorienterte geriljaen i San Salvador har intensivert sin virksomhet for å hindre annen omgang av presidentvalget søndag.
21.Alliert kontroll med Norskehavet er avgjørende ikke bare for forsvaret av Norge, men også for å hindre at Sovjet skal true de vitale forbindelseslinjer over havet mellom USA og Europa.
22.Arbeiderpartiets alternativ var å hindre at leger praktiserer med mindre de har flått spesiell tillatelse til det av myndighetene.
23.Arbeiderpartiets forsøk på å hindre at den nye loven om kommunehelsetjenesten trer i kraft, kan få alvorlige, reelle skadevirkninger for syke mennesker, sier statsminister Kåre Willoch til Aftenposten.
24.At ulven har mange venner her i landet og at det fortsatt er sterke krefter som vil verne om restene av stammen for å hindre at den totalt utryddes, er det ingen tvil om, sier Oppegaard.
25.Bjørg Eva Jensen, Mary Docter, Andrea Schöne og Gabi Schönbrunn, det er først og fremst de som kan hindre meg i å erobre mitt 3. olympiske gull her i Sarajevo, mener skøytedronningen Karin Enke.
26.De enkleste måtene å kvitte seg med problemene på er å redusere forbruket og hindre at økonomiske problemer oppstår, ved å utnytte ressursene man disponerer over fornuftig, sier Willy Jordet.
27.De gjør hva de kan for å hindre at andre får rede på hva de driver med, sa Gundersen, som selv har vært medlem av Skattekommisjonen.
28.De sovjetiske systemer en en uakseptabel trusel, fordi de kan hindre at våre landbaserte våpen kan fylle sin oppgave, sier major Rand.
29.De tre partier kommer til å holde sammen i tykt og tynt, fordi de vet at den eneste chansen til å hindre at Arbeiderpartiet kommer til makten neste år er å holde det nåværende regjeringsalternativ levende.
30.Den vestlige opinion mot forfølgelsen av Andrej Sakharov og Jelena Bonner må hele tiden holdes vedlike for å hindre at situasjonen for ekteparet blir enda verre, sier nestformann i Stortingets utenrikskomite, Guttorm Hansen (a), til NTB.
Liknende ord

 
 

hindre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hindrehindrendehindret
Indikativ
1. Presens
jeghindrer
duhindrer
hanhindrer
vihindrer
derehindrer
dehindrer
8. Presens perfektum
jeghar hindret
duhar hindret
hanhar hindret
vihar hindret
derehar hindret
dehar hindret
2. Preteritum (Fortid)
jeghindret
duhindret
hanhindret
vihindret
derehindret
dehindret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde hindret
duhadde hindret
hanhadde hindret
vihadde hindret
derehadde hindret
dehadde hindret
4a. Presens futurum
jegvil/skal hindre
duvil/skal hindre
hanvil/skal hindre
vivil/skal hindre
derevil/skal hindre
devil/skal hindre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha hindret
duvil/skal ha hindret
hanvil/skal ha hindret
vivil/skal ha hindret
derevil/skal ha hindret
devil/skal ha hindret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle hindre
duville/skulle hindre
hanville/skulle hindre
viville/skulle hindre
dereville/skulle hindre
deville/skulle hindre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha hindret
duville/skulle ha hindret
hanville/skulle ha hindret
viville/skulle ha hindret
dereville/skulle ha hindret
deville/skulle ha hindret
Imperativ
Bekreftende
duhindr
viLa oss hindre
derehindr
Nektende
duikke hindr! (hindr ikke)
dereikke hindr! (hindr ikke)
Dine siste søk