Norsk-Italiensk oversettelse av imperativ

Oversettelse av ordet imperativ fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

imperativ på italiensk

imperativ
lingvistikkadjektiv imperativo
Synonymer for imperativ
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det bydende imperativ skal ikke tolkes derhen at SmørPetersen er noen diktator.
2.Foruten de ressurser og den prestisje som er satt inn, nevner han fraværet av opposisjon på hjemmebane, det" byråkratiske imperativ om aldri å innrømme et feilgrep", verdien av kamperfaring, geopolitiske gevinster ved en endelig seier en gang i fremtiden og usikkerheten om hva som vil skje efter en sovjetisk tilbaketrekning.
3.Nordens berettigelse er et kategorisk imperativ.
4.Ein diktar er ein sjåar.") Hans moralske imperativ er å forholde seg følsomt, ærlig og tro til sitt syn.
5.Et moralsk imperativ - ærlighet - ligger altså allikevel under ?
6.Bisletteksemplet er en nyere imperativ på linje med Kikut, Stupinn, Gåta og Lysopp.
7.De to sistnevnte talte da nærmest som sosialister i erkjennelse av det moralske imperativ i å dele samfunsgoder.
8.Dette er heldigvis heller ikke noe nytt ; det å ta et tak for sine egne har vært og er fortsatt et moralsk imperativ - som mange følger med glede.
9.Dette er selvsagt et viktig spørsmål og et imperativ for ordførere, formannskap og kommunestyrer ved fremtidige valg av legdommere.
10.Et imperativ på en Amsterdamvisitt er en kveld rundt et" rijsttafel".
11.Et uhyre krevende verk, hvor kunstnerisk modenhet er et imperativ, og begrepet virtuositet blir uinteressant.
12.Full klinisk frihet, det han kaller legenes perfeksjonistiske imperativ, kan ikke forsvares utfra hensynet til store pasientgruppers behov og begrensede økonomiske rammer.
Dine siste søk