Norsk-Italiensk oversettelse av indoktrinere

Oversettelse av ordet indoktrinere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

indoktrinere på italiensk

indoktrinere
politikkverb addottrinare, indottrinare
Fler eksempler
1.Heldigvis finnes det blant befolkningen mange som ikke er fullstendig i sorthvittresonnementets garn og ikke så lett lar seg indoktrinere av ensrettet propaganda.
2.Hele innlegget oser av mistenkeliggjøring - karaktermotstanderne blant lærerne blir beskrevet som en uansvarlig gruppe - klar til å manipulere og indoktrinere eleven.
3.Som andre sekter må også H.E.F. kunne kjempe for sine synspunkter, indoktrinere sine tilhengere og misjonere.
4.Jeg for min del holder for tiden på å indoktrinere en liten kvinne til å stemme på Einar.
5.Oppgaven har vært på en positiv måte å indoktrinere alle medarbeiderne til å tenke likt når det gjelder de grunnleggende prinsippene, forteller Enger.
Liknende ord

 
 

indoktrinere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) indoktrinereindoktrinerendeindoktrinert
Indikativ
1. Presens
jegindoktrinerer
duindoktrinerer
hanindoktrinerer
viindoktrinerer
dereindoktrinerer
deindoktrinerer
8. Presens perfektum
jeghar indoktrinert
duhar indoktrinert
hanhar indoktrinert
vihar indoktrinert
derehar indoktrinert
dehar indoktrinert
2. Preteritum (Fortid)
jegindoktrinerte
duindoktrinerte
hanindoktrinerte
viindoktrinerte
dereindoktrinerte
deindoktrinerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde indoktrinert
duhadde indoktrinert
hanhadde indoktrinert
vihadde indoktrinert
derehadde indoktrinert
dehadde indoktrinert
4a. Presens futurum
jegvil/skal indoktrinere
duvil/skal indoktrinere
hanvil/skal indoktrinere
vivil/skal indoktrinere
derevil/skal indoktrinere
devil/skal indoktrinere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha indoktrinert
duvil/skal ha indoktrinert
hanvil/skal ha indoktrinert
vivil/skal ha indoktrinert
derevil/skal ha indoktrinert
devil/skal ha indoktrinert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle indoktrinere
duville/skulle indoktrinere
hanville/skulle indoktrinere
viville/skulle indoktrinere
dereville/skulle indoktrinere
deville/skulle indoktrinere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha indoktrinert
duville/skulle ha indoktrinert
hanville/skulle ha indoktrinert
viville/skulle ha indoktrinert
dereville/skulle ha indoktrinert
deville/skulle ha indoktrinert
Imperativ
Bekreftende
duindoktriner
viLa oss indoktrinere
dereindoktriner
Nektende
duikke indoktriner! (indoktriner ikke)
dereikke indoktriner! (indoktriner ikke)
Dine siste søk