Norsk-Italiensk oversettelse av innånding

Oversettelse av ordet innånding fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innånding på italiensk

innånding
sigarettsubst. inalazione [f]
  fysiologisubst. inalazione [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Assistentlege Petter Kristensen har også undersøkt hvor lenge de hardest skadede har vært utsatt for innånding av lukt fra farlige organiske løsemidler i sitt arbeide.
2.Den begynte med sovedrikker, alkoholrus, innånding av urtedamper og efterhvert kom eter og kloroform til.
3.Den fettoppløsende væsken som i flere år har vært brukt til rengjøring av grammofonplater, viser seg nå ifølge ASUprotokollen å ha en rekke skadevirkninger ved innånding og hudkontakt.
4.Efter hva Aftenposten får opplyst, har man mistanke om at langvarig innånding av luft bestående av silisiumkarbidfibre kan forårsake samme helseskade som asbestfibre.
5.Kjemiske forurensninger i luften blir sittende i skjegget både ved inn og utånding og kan akkumuleres der og følge med inn i luftveiene igjen ved hver ny innånding.
6.Man frykter at innånding av fibrene over meget lang tid kan føre til alvorlige lungesykdommer.
7.Når de uanmeldt dukker opp på bedriftene, har de herefter ordre om å være spesielt på vakt mot farlig og unødvendig bruk av stoffer som skader hjernen ved innånding. -" Løsemiddelaksjonen" skal vare i halvannet år og har høyeste prioritet, sier direktør Odd Højdahl i Direktoratet for arbeidstilsynet til Aftenposten.
8.Stoffet er raskt nedbrytbart, men innånding og hudkontakt må unngås.
9.Store mengder asbeststøv kan ha blitt frigjort ved børsting av anleggene, og risikoen for innånding av slikt støv er derfor meget stor.
10.Tall som gir blant annet opplysninger om innholdets farlighet ved innånding.
11.Helseskadene kan oppstå ved hudkontakt med oljen eller innånding av oljedamp.
12.Ca. 300 mennesker ble evakuert fra sine hjem, og tyve personer innlagt på sykehus med irritasjoner i luftveiene som følge av innånding av giftgassen.
13.Det koster bare noen få kroner å beskytte seg mot innånding av støv eller sterke løsningsmidler.
14.Gassen cyanoxyd er livsfarlig ved direkte innånding.
15.Luften på arbeidsplassen tar opp de farlige stoffene i løsningsmidlene, og ved innånding kan slike stoffer gi hjerneskader.
Dine siste søk