Norsk-Italiensk oversettelse av innblanding

Oversettelse av ordet innblanding fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innblanding på italiensk

innblanding
disputtsubst. interferenza [f], ingerenza [f], intromissione [f]
  diskusjon subst. interferenza [f], intromissione [f]
  oppførendesubst. inframmettenza [f], intromissione [f], ingerenza [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Måtte ankomsten av dette skipet være et tegn for dere og for oss på vårt engasjement for å bygge opp Nicaragua i frihet fra alle former for undertrykkelse og innblanding utenfra," heter det i hilsenen.
2.Den forklaring fabrikantene gir er som regel at innblanding av soya eller andre tilsetninger har skjedd ved" et arbeidsuhell".
3.Dette er utidig innblanding i en sak som står for domstolen, sier advokat Tore Eriksen.
4.I et fritt diskuterende Norden er det faktisk ikke innblanding når det ytres meninger om nabolands affærer.
5.Ifølge Louis Bec blir all levende materie kunstig efter ytre innblanding, og alt kunstig har paradoksalt nok et vitalt behov for det levende.
6.Jeg er fortvilet over russernes invasjon i Afghanistan, og jeg er fortvilet over USAs innblanding i MellomAmerika.
7.Jeg vil selv styre min idrettslige karriere, uten innblanding.
8.Jeg ønsker ikke direkte innblanding fra USA i denne konflikten.
9.Produktiviteten i det amerikanske næringsliv er truet av en økende innblanding fra det offentlige.
10.Syrisk innblanding har ført til at forhandlingene mellom de ulike politiske og religigøse gruppene i landet ikke har ført frem, sier han.
11.Systemet innebærer en total innblanding i de disposisjoner som gjelder investering i driftsmidler, ruteplanlegging, vogn og mannskapsdisponering osv.
12.Vi kan ikke gå til forhandlingsbordet og late som om alt er såre vel, sier Munkejord, som ellers opplyser at det var danskene som presset på for å få en større tillatt innblanding av ungfisk i sildefangstene fordi brislingkvoten ble redusert.
13.Administrasjonen i landet og politiske ledere for alle fraksjoner har vært skeptisk innstilt til humanitære organisasjoner fordi de bl.a. var redde for politisk innblanding.
14.Alt fra avisreportasjer om" Deprimerende å se de unges øl og sexorgier", til rapport fra en tredjeklasse som ber om at russestyrene får ordne opp med sine egne uten innblanding.
15.Arbeiderbladet (a) skriver idag at avisen ikke vil være forundret om vår egen utenriksminister Svenn Stray rister på hodet over slike uttalelser, men opposisjonsorganet bemerker ironisk på bakgrunn av de siste dagers hendelser med Strays egne uttalelser om USAs rett til innblanding i Nicaragua, som han senere er gått tilbake på, at ambassadørens eget resonnement" er en helt logisk oppfølging av Strays egne uttalelser i Stortinget tidligere i uken".
16.Bl. a. fremgår det hvordan Waldeck Rochet ved to anledninger i juli 1968 hevdet overfor Bresjnev at en invasjon måtte unngås fordi den ville innebære" en åpen innblanding i et broderpartis indre saker" og føre til" en veritabel katastrofe for den internasjonale kommunistbevegelse".
17.Bygges det med tanke på å bruke minst 7500 tonn halm årlig og med innblanding av ca. 6000 tonn husholdningsavfall, vil dette være en samfunnsøkonomisk forsvarlig investering, heter det.
18.CIAoperasjonene blir ikke mindre omstridte efter at president de la Madrid har fortalt Kongressen at problemene i regionen må løses uten utenforstående innblanding.
19.Contadoragruppens neste steg var å søke efter åpninger til en forsiktig megling i grenseuroligheter mellom naboland, og derefter med utsøkt diplomatisk smidighet dempe stormaktenes ambisjoner og innblanding i området.
20.Da tyske forsterkninger høsten 1940 ankom dit over Finland, ble dette betraktet som forsiktighetstiltak for å hindre russerne fra ethvert forsøk på innblanding under den tyske fremmarsj inn i Irak og mot oljefeltene i MidtØsten.
21.De daglige forretningsmessige avgjørelser vil dermed bli truffet av et flertall av selskapene som står for den profesjonelle kompetanse og faglige innsikt, uten innblanding fra politiske organer.
22.De førstnevnte ønsker øket offentlig innblanding for å forandre samfunnet, mens de sistnevnte bl.a. har et mer tradisjonelt syn på den private eiendomsrett.
23.De hevder at den bryter med det prinsipp de selv har fulgt om at ikke noe av lasten i fredsskipet skal være øremerket, og at den dessuten vil virke som en innblanding i indre nicaraguanske forhold.
24.De militæres innblanding i valgkampen er bare ett av flere tegn på den nervøsitet som nå kan spores i offisielle kretser over Malufs manglende evne til å samle regjeringspartiet.
25.Den gang drøftet han den sovjetiske militære innblanding i Afghanistan og andre verdensproblemer.
26.Den italienske klubben AC Milan har søkt landets forballforbund om å få innvilget tillatelse til å annullere kontrakten med sin belgiske forsvarsspiller Eric Gerets, på grunn av hans angivelige innblanding i en bestikkelsesskandale.
27.Den kubanske regjering presset uten hell på for å få dømt fire personer som ble fengslet i Caracas, mistenkt for innblanding i en bombeaksjon mot et kubansk passasjerfly i 1976.
28.Den norske kirke ville også følt det som en utidig innblanding dersom andre kirker skulle blande seg inn for eksempel i Hognestadsaken eller Børre Knudsensaken, mener Aarflot.
29.Den norske kirke ville også følt det som en utidig innblanding dersom andre kirker skulle blande seg inn i f.eks. Hognestadsaken eller Børre Knudsensaken, sier Aarflot.
30.Den regjeringsfiendtlige demonstrasjonen, som fant sted ti dager efter at myndighetene hadde kunngjort et amnesti for flere hundre politiske fanger, ble avsluttet efter en time uten innblanding fra politiets side.
Dine siste søk