Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord innvirke på. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvordan vil utviklingen med at japanske bilprodusenter etablerer montasjefabrikker i Europa innvirke på transportbehovet ?
2.Statoils eventuelle operatørstatus på Statfjord vil ikke innvirke på oljemarkedet.
3.Blant iakttagere i New Delhi er det en utbredt oppfatning at dersom USA såvel som Pakistan og Kina spiller sine kort riktig i denne situasjon, kan det innvirke på Indias nye leder og gi større muligheter for en justering av Indias rolle i verdenspolitikken enn noensinne siden uavhengigheten.
4.Bydelsutvalgsordningen ble gjennomført for å gi Oslobefolkningen bedre mulighet til å innvirke på den politiske beslutningsprosessen.
5.Den vil ta for seg av stingsilden, og dette vil innvirke på kjeden videre nedover, slik at vannet blir renere.
6.Det gjenstår utforming av detaljene i avtalen, men Lund fremholder at dette arbeidet ikke vil innvirke på den undertegnede hovedavtalen.
7.Det kan innvirke på utenlandske forretningsfolk som skal i møter om for eksempel industrietablering, og det er vesentlig at de føler seg velkomne fra første øyeblikk, sier Karlsen.
8.Det kan også innvirke på våre muligheter for å motta viktige leveranser vestfra i fredstid.
9.Det kommer nok til å innvirke på de forventede resultatene, men gressbanen tåler iallfall ikke løp nå.
10.Det viste også at den sovjetiske supermakt igjen er istand til å innvirke på utviklingen i dette urolige område.
11.Dette vil igjen kunne innvirke på samarbeidsforholdene og under enhver omstendighet gjøre samarbeidet i regjeringen litt mer komplisert enn det hittil har vært.
12.Han fortsatte med å gi eksempler på hvor liten reell medinnflytelse elevrådene har, og hvor liten mulighet elevene i ungdomsskolen har til å innvirke på sitt skolemiljø.
13.Hvis de kvinnelige seerne i svært liten grad ser kvinner de kan identifisere seg med, kan dette innvirke på kvinnenes eget selvbilde, samt deres engasjement og deltagelse i samfunnet, heter det i oppgaven.
14.Hvis noen har ønsket å vite hvordan en krig i MidtØsten kunne innvirke på norske bensinpriser, har Goksøyr vært en nærliggende mann å ringe til.
15.Hvis råvarene er norske, vil lønnskostnadene også innvirke på råvarekostnadene.
16.I motsatt fall vil et TV2 være av relativt begrenset interesse, noe som også vil innvirke på tilgangen av abonnenter.
17.I motsetning til en rekke andre FNtilknyttede organisasjoner hender det bare meget sjelden at FAO lar politikken få innvirke på organisasjonens arbeide, efter hva vestlige diplomater og representanter forteller.
18.I sitt skuespill skildrer hun ikke selve slaget, men hvordan en rikspolitisk konflikt kunne innvirke på bygdefolkets dagligliv og splitte familier.
19.I tillegg trekkes det to tilleggstall som kan innvirke på hvilken premiegruppe den heldige vinner kommer i.
20.I årsberetningen opplyses det at man er i ferd med å legge om utenlandsvirksomheten, noe som vil innvirke på resultatene.
21.Men det at man ikke klarer å fungere tilfredsstillende i et forhold og ikke vil gjøre noe med det, vil på sikt innvirke på selvtilliten, mener hun.
22.Men det vi skal drøfte er hvordan reklamen vil innvirke på programutvalget.
23.Og hvis annonsørene finner at de i stor grad vil benytte seg av søndagsaviser, i hvilken grad vil dette innvirke på annonseinntektene for hverdagsavisene ?
24.På den måten gir ikke filmen noen mulighet for seerne til å lære seg noe om hvordan de kan innvirke på det som skjer, fremholder landsmøtet.
25.På spørsmål om denne utvikling øker norsk territoriums betydning for forsvaret av NATO, fremholder general De Jager at ikke bare gapet i styrkeforholdet, men også sovjetisk styrkeoppbygging utenfor NATOområdet kan innvirke på enkelte medlemslands sikkerhet.
26.Sambandsvakten opplyser til Aftenposten at dette ikke vil innvirke på de vanlige branntelefonene.
27.Spørsmålene som da reiser seg, er for det første om valget gikk riktig for seg, dernest hva det vil bety for utviklingen i landet, og ikke minst om det kommer til å innvirke på den urolige situasjonen i MellomAmerika som helhet.
28.Stortinget ønsket å se hvorledes en eventuell tilslutning til EF, som da syntes aktuelt for Norge, ville innvirke på forsikringslovgivningen.
29.Styret i NKL vil anbefale Samvirkelagene å innstille salget av CocaColaprodukter hvis det skulle ble en såpass langvarig stans i produksjonen i Norge at det vil innvirke på tilførselen til butikkene.
30.Svaret vil innvirke på de metoder skolen velger i undervisningen.