Norsk-Italiensk oversettelse av kna

Oversettelse av ordet kna fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kna på italiensk

kna
generellverb impastare
Synonymer for kna
Avledede ord av kna
Anagram av kna
Fler eksempler
1.Ra"kna med revir", sier han i en særdeles interessant bok på forlaget Liber, og efter lesningen gir man ham faktisk rett.
2.Det er urimelig at befolkningen skal betale en avgift for å kjøre på det kommunale gateog veinett, som allerede er nedbetalt gjennom folks skattepenger, fremholder KNA.
3.Hvis det er naturlig å kna hverandre litt allerede fra barnsben av, vil de unge kanskje gå gjennom puberteten med litt færre spenninger og hemninger.
4.KNA mener at vi oppnådde det vi ønsket med den forrige aksjonen.
5.KNA setter alt inn på å få myndighetene til å bygge en grunnlinje / vannlinje snarest mulig, sier Døstvedt.
6.KNA vil ikke lenger godta en slik utvikling i landets hovedstad.
7.Norols prisnedsettelse på 20 øre pr. liter til kunder med Norolkort er en ren tilgift til medlemmer i Norges AutomobilForbund (NAF), hevder direktør Bjørn Døstvedt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
8.50 massører sto klare til å kna stive muskler.
9.All gjennomgangstrafikk på dette veisystemet skal ikke avgiftsbelegges, heter det i uttalelsen fra KNA.
10.Apeland var iformiddag vert på et møte der MA og de to andre bilorganisasjoner, NAF og KNA, diskuterte aktuelle aksjonsformer.
11.Av Tor Østmo, KNA, Steinar Hauge, MA, Odvar Schiøll, NAF.
12.Avgiftene til Staten er urimelig høye, og vi vil rette vår oppmerksomhet også mot myndighetene, sier direktør Bjørn Døstvedt i KNA til Aftenposten.
13.Bilorganisasjonene NAF, KNA og MA oppfordrer bilistene til ikke å fylle bensin ved noen stasjoner i Osloområdet førstkommende tirsdag.
14.Bilteknisk sjef Paul T. Anderson Paul Tostrup Anderson (42) er ansatt som bilteknisk sjef i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
15.Bland uten å kna.
16.Bristol, KNA, Sara og SAS Globetrotter gis" tre hus" og betegnes som" meget komfortable".
17.De tre bilorganisasjoneen NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
18.De tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
19.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
20.De tre bilorganisasjoneen NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
21.De tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
22.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
23.Der ble NAF sammen med KNA og MA dømt for ulovlig aksjon.
24.Det er en egen glede å kna og forme en levende deig.
25.Det er høyst påkrevet at noe nå blir gjort, og KNA ser det som sitt ansvar å ta det nødvendige initiativ i sakens anledning, sier en kampvillig KNAdirektør.
26.Det er ikke underlig at byens trafikanter er irritert over det, og bilorganisasjonene MA, NAF og KNA har sagt fra ved hver naturlig anledning.
27.Det er imidlertid klart at NAF, KNA og MA forbereder seg til eventuelt å utvide aksjonene til å gjelde også andre byer enn Oslo.
28.Det tar dagen å stelle istand til pølsemaking, skjære opp kjøttet, male det, koke kraft og plukke av ben og blande og kna til deigen.
29.Det vil imidlertid ikke bli satt igang noen motaksjon mot Norolstasjoner, men MA, NAF og KNA pålegges å trekke sin oppfordring om boikott av Esso, Fina, Mobil, Shell og Texaco tilbake.
30.Dette ble fremlagt som et separat forslag fra NAF under et møte som de tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA hadde med finansminister Rolf Presthus igår for å diskutere prisene på norsk olje og bensin.
Liknende ord

 
 

kna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) knaknaendeknadd
Indikativ
1. Presens
jegknar
duknar
hanknar
viknar
dereknar
deknar
8. Presens perfektum
jeghar knadd
duhar knadd
hanhar knadd
vihar knadd
derehar knadd
dehar knadd
2. Preteritum (Fortid)
jegknadde
duknadde
hanknadde
viknadde
dereknadde
deknadde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde knadd
duhadde knadd
hanhadde knadd
vihadde knadd
derehadde knadd
dehadde knadd
4a. Presens futurum
jegvil/skal kna
duvil/skal kna
hanvil/skal kna
vivil/skal kna
derevil/skal kna
devil/skal kna
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha knadd
duvil/skal ha knadd
hanvil/skal ha knadd
vivil/skal ha knadd
derevil/skal ha knadd
devil/skal ha knadd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kna
duville/skulle kna
hanville/skulle kna
viville/skulle kna
dereville/skulle kna
deville/skulle kna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha knadd
duville/skulle ha knadd
hanville/skulle ha knadd
viville/skulle ha knadd
dereville/skulle ha knadd
deville/skulle ha knadd
Imperativ
Bekreftende
dukna
viLa oss kna
derekna
Nektende
duikke kna! (kna ikke)
dereikke kna! (kna ikke)
Dine siste søk
kna