Norsk-Italiensk oversettelse av knase

Oversettelse av ordet knase fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

knase på italiensk

knase
matverb rosicchiare
Synonymer for knase
Anagram av knase
Fler eksempler
1.Grovheten skal synes, smakes, og riktig knase mellom tennene.
Liknende ord

 
 

knase som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) knaseknasendeknast
Indikativ
1. Presens
jegknaser
duknaser
hanknaser
viknaser
dereknaser
deknaser
8. Presens perfektum
jeghar knast
duhar knast
hanhar knast
vihar knast
derehar knast
dehar knast
2. Preteritum (Fortid)
jegknaste
duknaste
hanknaste
viknaste
dereknaste
deknaste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde knast
duhadde knast
hanhadde knast
vihadde knast
derehadde knast
dehadde knast
4a. Presens futurum
jegvil/skal knase
duvil/skal knase
hanvil/skal knase
vivil/skal knase
derevil/skal knase
devil/skal knase
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha knast
duvil/skal ha knast
hanvil/skal ha knast
vivil/skal ha knast
derevil/skal ha knast
devil/skal ha knast
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle knase
duville/skulle knase
hanville/skulle knase
viville/skulle knase
dereville/skulle knase
deville/skulle knase
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha knast
duville/skulle ha knast
hanville/skulle ha knast
viville/skulle ha knast
dereville/skulle ha knast
deville/skulle ha knast
Imperativ
Bekreftende
duknas
viLa oss knase
dereknas
Nektende
duikke knas! (knas ikke)
dereikke knas! (knas ikke)
Dine siste søk