Norsk-Italiensk oversettelse av kooperativ

Oversettelse av ordet kooperativ fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kooperativ på italiensk

kooperativ
foretaksubst. cooperativa [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Importerte" ferdighus ble f.eks. møtt av lokale håndverkere som slo seg sammen i kooperativ.
2.En annen efter min oppfatning urettferdig gjenganger er de ulike skattevilkår for kooperativ virksomhet og privat virksomhet.
3.Flere av teppene er fremstilt i bygdevevstuer drevet på kooperativ basis.
4.For kooperativ bebyggelse vil man ha et grunnlån på 85 prosent av byggeomkostningene.
5.I hver eneste bydel ned til nabolagsnivået, i hver eneste landsby og kooperativ, finnes det såkalte forsvarskomiteer som effektivt kontrollerer alt og alle.
6.I samme retning skal kooperativ for kvinner trekke.
7.Medisiner ble levert til et flunkende nytt sykehus i Matagaleadistriktet nord i landet, og kunstgjødselen til et kooperativ like i nærheten i samme distrikt.
8.Per Eggum Mauseth (sv) gjentok SVs forslag om at planen forkastes og at det tas sikte på full kommunal / kooperativ utbygging av Grønland / Vaterland.
9.Praktikertjänst er et kooperativ av privatpraktiserende leger, tannleger og fysioterapeuter.
10.SV går isteden inn for full kommunal og kooperativ utbygging av området med et vesentlig innslag av boliger og tiltak av ikkekommersiell art.
11.Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse stemte for kooperativ utbygging og høyere utnyttelsesgrad.
12.UPI er privateid, mens AP er organisert som et kooperativ med amerikanske aviser og kringkastingsstasjoner som andelseiere.
13.Venstre gikk inn for sterkere kooperativ deltagelse, mens Sosialistisk Venstreparti ønsket etappevis tett utbygging.
14.Østbanernes Forbruksforening drives på kooperativ basis.
15.400 vinbønder samt et stort kooperativ leverer en helt identisk vin fra landsbyens marker for videre behandling.
16.De sosialistiske partier vil samtidig åpne for boligbygging i kooperativ regi.
17.Næringslivet frykter at regjeringen Papandreous mål er en kooperativ økonomi hvor det private initiativ får trange kår.
18.Storstilet boligbygging med høy utnyttelse av tomtene i kooperativ regi.
Dine siste søk