Norsk-Italiensk oversettelse av kredittere

Oversettelse av ordet kredittere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kredittere på italiensk

kredittere
generellverb accreditare
  bankvirksomhetverb accreditare
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Derfor vil jeg kredittere Knut Frydenlund for at han som utenriksminister meglet i torskekrigen, noe som var i Norges interesse, og fordi han siden la vekt på den delen av utenrikspolitikken som omfattet de havrettspolitiske oppgaver.
Dine siste søk