Norsk-Italiensk oversettelse av kunnskap

Oversettelse av ordet kunnskap fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kunnskap på italiensk

kunnskap
generellsubst. conoscenza [f], sapere [m]
  psykologisubst. cognizione [f], conoscenza [f]
Synonymer for kunnskap
Avledede ord av kunnskap
Eksempler med oversettelse
Fantasien er viktigere enn kunnskap fordi kunnskap er begrenset.
Han har vist seg å ha en dyp kunnskap om emnet.
Din kunnskap om dette emnet er middelmådig, Tom.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Likeledes må den faktiske kunnskap som er ervervet kunne benyttes i den grad det upubliserte verk ikke siteres eller brukes på en slik måte som kan likestilles med sitat", sier retten.
2.Saksbehandlerne ved Sosialsentralen sitter inne med bedre oversikt over standarden ved ulike hospits, mer kunnskap om vernehjem, tilsynshjem, vernede bokollektiv og andre tilbud.
3.Tro på dere selv, god faglig kunnskap og et papir som vil hjelpe dere også i det sivile".
4.Vi har fått kunnskap i foredrag og diskusjoner, vi har hatt et fint kulturprogram og aktiviserende tilbud for barna, men fremfor alt har vi fått oppleve den besluttsomhet og det kameratskap som er en av de viktigste inspirasjonskildene for fortsatt arbeid.
5.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
6.At vi har dette grunnlag å bygge på, er også en viktig forutsetning for overføring og bytte av teknologisk kunnskap.
7.Bare få brannfolk vil kunne tilegne seg erfaring og kunnskap om slike arbeidsoppgaver i løpet av sin vanlige tjenestetid.
8.De siste trinnene, for eksempel i klaver, setter temmelig store krav til kunnskap og evner for at barna skal få lov til å fortsette.
9.Den spesielle type kompetanse og kunnskap vi besitter, blir nok også ansett som viktig i den raske utviklingen av en informasjonsbransje.
10.Derfor er det så viktig å rette vilje og kunnskap i riktig retning.
11.Det er det ikke særlig fare for med moderne skismøring og elementær kunnskap om sneens finhet og fuktighet.
12.Det er riktig nok, innrømmer Nina, - men hele systemet er likevel lagt opp med tanke på elever som har en viss interesse og legning for teoretisk kunnskap.
13.Det er vanskelig å formidle kunnskap om ledelse gjennom tradisjonelle undervisningsmetoder.
14.Det er viktig for leger og behandlingspersonell å få kunnskap om disse fenomenene.
15.Det er viktig å formidle kunnskap om hvordan barna bør håndteres, og sosialdepartementet bør følge en slik linje, sier Kolbenstvedt.
16.Det kreves en viss modenhet og kunnskap for å se hvilke muligheter og forpliktelser hjem og familieliv innebærer, mente hun.
17.Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
18.Det store flertall av denne type skader skyldes manglende kunnskap om kartlesning og sjømerker.
19.Dette burde nemlig ikke komme til offentlighetens kunnskap ; det var jo brudd på alt som heter god skikk og bruk.
20.Dette er et eksempel på at eksisterende teknologi og kunnskap benyttes til å lage en ny betalingstjeneste.
21.Efter at Nordic Bank ble 100 prosent DnCeiet har vi kunnet eksportere norsk kunnskap innen shipping, olje og energifinansiering på en langt bedre måte, sier Bjørn Bugge.
22.Efter vår vurdering hadde et stort flertall lite kunnskap om kosthold og ernæring.
23.Fondene er en av de nye kjøpergruppene, men vår betydning ligger nesten like mye i å formidle kunnskap om aksjer til våre andelseiere, sier Græsberg.
24.For det finnes ikke den forsker som har den fulle etiske oversikt, eller alltid det mot som skal til for også å kunne la kunnskap ligge ubrukt, sa han, og ga uttrykk for tillit til regionale og nasjonale utvalg som sier hvorvidt et forskningprosjekt er etisk forsvarlig for de menneskene som er med i prosjektet.
25.For å forebygge må man ha kunnskap, kunnskap gir motivasjon, sa Kjell Wickstrand fra Kommunal og arbeidsdepartementet.
26.For å unngå rasekonflikter, slik vi har sett i andre land, må vi øke kunnskapen om hverandres kultur og bakgrunn, sier Høegh, som også ønsker at migrasjons kunnskap blir valgfag i ungdomsskolen.
27.Hensikten med Ammehjelpen er å gi kunnskap, slik at mødrene kan gjøre et reelt valg.
28.Hvilket skulle bety at også her ekskluderer kunnskap kjærlighet, og at revolusjonen fremdeles er et noe ømtålig punkt ?
29.I det kapitlet vil jeg fortelle de døve at kunnskap er makt.
30.I en tid med oppstykking av kunnskap og kommunikasjon, er det viktig med en fast forankring i grunnleggende fag og ferdigheter.
Dine siste søk