Norsk-Italiensk oversettelse av lønne seg

Oversettelse av ordet lønne seg fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lønne seg på italiensk

lønne seg
gi betaltverb riuscire bene, fruttare
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeid skal lønne seg.
2.Det må lønne seg å arbeide", lyder en av Denglinjens sentrale teser.
3.Nostalgi" og" lønne seg".
4.Det er et klart flertall av norske velgere som er enige i Høyres bestrebelser og ønske om at det skal lønne seg å jobbe, konstaterte Norvik.
5.Det er et stort behov for denne type videreutdannelse blant landets fysioterapeuter, og på lang sikt vil en økonomisk satsing fra samfunnets side så avgjort lønne seg, mener lederen for fysioterapeutene, Eva Revlem.
6.Det er også en grense for antall baser - basene skal også lønne seg, påpeker han.
7.Det skal lønne seg å være avholdsmann, sier teknisk sjef i Motorførernes Avholdsforening (MA) Knut Arild Lotterud, til Folket, Ukeavisa for Edruskapsarbeidet.
8.Det var vår manager, Ken Brown som presset på, og fikk overbevist Venables om at det kunne lønne seg for QPR å møte Norwich uten meg, forteller Åge leende.
9.Selv om penger lånes til 15 prosent rente vil det lønne seg for det offentlige å investere 717 000 kroner pr. ny varig, privat arbeidsplass med gjennomsnittlig lønn.
10.Så for kommuner med dårlig økonomi vil det absolutt lønne seg å bevare kulturverdiene, mener Rømseth.
11.Å investere i barnehaveplasser vil lønne seg for samfunnet ifølge en amerikansk undersøkelse, hevder barneombud Målfrid Grude Flekkøy.
12.Avslagene skal være store og omveien liten for at det skal lønne seg.
13.DET kan vel neppe lønne seg å gå til streik - siden så mange går ledige, Lars Skytøen ?
14.Da kan det lønne seg å ha penger i banken - for Statens vedkommende i Norges Bank.
15.Den norske kontroll må sies å være ganske effektiv, og det skal ikke lønne seg å omgå regelverket.
16.Derfor kan det kanskje lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen.
17.Det er intet forsøk på å være sarkastisk, men antagelig ville det lønne seg for den nye kanalen, hvis den blir distriktsplassert, å drive egen charterflytrafikk og å bygge eget hotell.
18.Det kan imidlertid bli ett unntak fra regelen om at det ikke skal lønne seg å velge ugift samboerforhold fremfor ekteskap nemlig pensjonistene.
19.Det kan lønne seg.
20.Det må lønne seg å ha pasienter i sengene, men idag er det lønnsomt med tomme sykehussenger, sier han.
21.Det må lønne seg økonomisk, ellers blir det ikke noen ny sesong.
22.Det måtte lønne seg, så lenge våre tanker ikke er blitt forvandlet til datamaskiner.
23.Det skal ikke lønne seg, sier Steenberg.
24.Det skal lønne seg å investere dem.
25.Det skal lønne seg å jobbe og ekstrainnsats skal belønnes.
26.Det vil lønne seg.
27.Dette betyr at det vil lønne seg for B å låne til slike smarte pengeplasseringer når lånerenten er lavere enn 19 pst., så lenge han har en marginalskattesats på ca. 65%.
28.Dette er lagt seriøst an, og samtidig skal det lønne seg.
29.Dette vil lønne seg når den ene av ektefellene ikke har hatt noen inntekt eller inntekten har vært liten.
30.Direktør Asdahl i Sparebankforeningen peker på at disse tiltakene kan føre til betydelig vekst i kassakredittutlånene der rentenivået nå ligger på 1111,5 prosent, fordi det kan lønne seg å trekke på kassakreditten og plassere pengene i det uregulerte markedet til klart høyere renter.
Dine siste søk