Norsk-Italiensk oversettelse av lytte

Oversettelse av ordet lytte fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lytte på italiensk

lytte
generellverb ascoltare
Avledede ord av lytte
Fler eksempler
1.Solstad burde nok ha tatt seg bedre tid til å lytte til klokeRolfs ord om forskjellen på diktning og journalistikk.
2.Som faren nektet han å lytte til den konservative høyrefløys rop på førstekammer.
3.Å lytte til vann er å lytte seg tilbake...
4.Ønskekonserten" kan man lytte til mandag klokken 19.00 20.00.
5.Derfor øvet jeg meg i hele går ved å lytte til noen av fortellingene mine som er lest inn på lydbånd av Henki Kolstad.
6.Det er ikke minst for vår egen skyld at vi bør lytte til barn.
7.Det er meget vanskelig å finne en eventuell fremmed ubåt i Vestlandsfjordene med det lytte og leteutstyret vi har til disposisjon idag.
8.Det viktigste må være å lytte til barna, sier Inger Helene Vandvik.
9.En prest kan nok være flink til å lytte, men vil alltid være forpliktet av misjonstanken.
10.Først og fremst å lytte.
11.Han snakker og snakker, men mangler evnen til å lytte, sa Gro Harlem Brundtland efter samtaler med USAs viseutenriksminister Richard Burt.
12.Hvis SovjetUnionen er rede til å gjenoppta STARTforhandlingene og bringer andre spørsmål på bane, vil vi lytte til alle forslag de måtte ha, presiserer han.
13.Jeg aner ikke hvem som står bak, men de uttalelsene jeg har måttet lytte til på telefonen praktisk talt til alle døgnets tider, flommer over av rasisme.
14.Jeg gruer meg nesten til møtet med invasjonsstrendene og atter en gang lytte til beretningene om hvordan bølger av allierte klarte å klore seg i land og lamme de sterke tyske forsvarsverkene, sier Borghild Strømmen til Aftenposten.
15.Jeg vil love at jeg skal lytte lenge og vel før jeg tar beslutninger med negativt fortegn.
16.Jeg vil lytte til hva de har å si, og ta opp de problemer som måtte oppstå underveis.
17.Jobben består først og fremst i å lytte til hva folk har å si og bruke vanlig menneskeforstand.
18.Lytterforeningen skriver videre at det er både hyggelig og lærerikt å lytte til deg.
19.Meningen var ikke å trekke bastante konklusjoner, men å lytte til Frikirkerådets meninger og tanker, var kirkeminister Kjell Magne Bondeviks sammendrag fra et møte som nylig ble holdt mellom folk fra departementene og Frikirkerådet.
20.Musikalsk skval store deler av døgnet ødelegger lysten og evnen til å lytte på musikk.
21.Og han snakker ofte og gjerne med alle som gidder å lytte til hans forsvar for Amerika.
22.Også det å lytte til musikk kan sette en prosess i gang.
23.Siden du ikke vil høre på oss, vil du kanskje lytte til Gud ? undret hun.
24.Som leger må vi lære å lytte til kvinners lidelser, og det betyr at vi må utvikle et nytt medisinsk sprog.
25.Stikkordet er å lytte, og da mener jeg virkelig å lytte, til det barna har å si.
26.Vi er ikke her for å lytte til barn, men for å diskutere en politisk strategi som gjør barnekulturen mer synlig.
27.Vi har, som han sa, vårt forhandlingsopplegg klart, og vi er rede til å lytte til alternative ideer.
28.Vi har de siste årene ikke vært flinke nok til å lytte til de signaler som har vært sendt, hvilket gjør at vi nå har et akkumulert underskudd på rundt 770 millioner kroner i Oslo kommune.
29.Vi har i alle fall oppfordret foreldrene til å lytte til nyhetene på radio for å få vite om det er streik, og allerede før barnehavene åpnet idag ble det satt opp skilt og stilt opp streikevakter, sier han.
30.Å lytte til barn er et spørsmål om tid.
Liknende ord

 
 

lytte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lyttelyttendelyttet
Indikativ
1. Presens
jeglytter
dulytter
hanlytter
vilytter
derelytter
delytter
8. Presens perfektum
jeghar lyttet
duhar lyttet
hanhar lyttet
vihar lyttet
derehar lyttet
dehar lyttet
2. Preteritum (Fortid)
jeglyttet
dulyttet
hanlyttet
vilyttet
derelyttet
delyttet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lyttet
duhadde lyttet
hanhadde lyttet
vihadde lyttet
derehadde lyttet
dehadde lyttet
4a. Presens futurum
jegvil/skal lytte
duvil/skal lytte
hanvil/skal lytte
vivil/skal lytte
derevil/skal lytte
devil/skal lytte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lyttet
duvil/skal ha lyttet
hanvil/skal ha lyttet
vivil/skal ha lyttet
derevil/skal ha lyttet
devil/skal ha lyttet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lytte
duville/skulle lytte
hanville/skulle lytte
viville/skulle lytte
dereville/skulle lytte
deville/skulle lytte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lyttet
duville/skulle ha lyttet
hanville/skulle ha lyttet
viville/skulle ha lyttet
dereville/skulle ha lyttet
deville/skulle ha lyttet
Imperativ
Bekreftende
dulytt
viLa oss lytte
derelytt
Nektende
duikke lytt! (lytt ikke)
dereikke lytt! (lytt ikke)
Dine siste søk