Norsk-Italiensk oversettelse av møtes

Oversettelse av ordet møtes fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

møtes på italiensk

møtes
veierverb congiungersi, unirsi
  rørelseverb toccarsi
  personverb incontrarsi, vedersi, trovarsi
Synonymer for møtes
Avledede ord av møtes
Fler eksempler
1.Av de 35 milliardene Staten venter å få inn på dette området neste år, er 28 milliarder allerede foreslått brukt for å få endene til å møtes i samfunnshusholdningen.
2.Klubben" kalles det bare, og det er blitt en populær aktivitetskveld hvor foreldre og barn møtes.
3.Små" sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
4.Vi møtes igjen om et år", foreslår en russ på avskjedsfesten.
5.Vi møtes igjen ved de XXII olympiske leker" var avskjedshilsenen efter Moskvalekene i 1980.
6.Øst er øst, og vest er vest, og de to møtes i Greenwich !
7.Alt i alt er det en håndfull svensker i toppen som møtes til stadighet, og det er kamp om å komme på laget.
8.De kommer heller ikke til å møtes før OL, mener Andy Norman, engelsk landslagssjef og Ovetts" manager".
9.De siste par år har vi sett en bevegelse i norske lokalsamfunn, der man møtes over grenser for offentlig og privat virksomhet, for å sikre sin fremtid, dempe virkninger av bedriftsnedleggelse, få i gang tiltak for arbeidsløs ungdom, sier hun.
10.Den desperate situasjon mange uland er i, kan bare møtes ved øket eksport.
11.Denne utfordring kan i vår tid bare møtes med forstandens midler, det vil si med forskningsinnsats.
12.Dessuten kan det hjelpe litt på tonen mellom oss foreldre å møtes på denne uformelle måte.
13.Det blir trolig en jevn kamp i Asker og det er absolutt divisjonens desidert beste lag som møtes.
14.Det er bare å håpe at det ikke blir en reprise på hva vi opplevet i VMkampen mellom VestTyskland og Østerrike, men en skikkelig avslutningskamp i denne innledende puljen, når Frankrike og Chile møtes i den siste kampen.
15.Det er nok bare her i Manglerud bad, det mener de over 30, gutta som hver fredag møtes for å pleie kropp og sjel.
16.Det er så ille at man ikke får en finger imellom når en buss og en bil møtes, sier Iren Sandholt, Eidsvolls eneste torvkone.
17.Det er vanskelig å hindre at partene møtes og utveksler ydelser, sa han.
18.Det norske råd for hjerte og karsykdommer og Landsforeningen for hjerte og lungesyke, møtes disse med jevne mellomrom.
19.Efterhvert får man jo gode venner gjennom turene, og så avtaler vi å møtes samme tid, samme sted neste sommer.
20.Et stort antall kommuner har ikke fått sine budsjett godkjent, og stadig flere fylker må nå ty til drastiske nedskjæringer for å få endene til å møtes.
21.For å få endene til å møtes, må vi nå satse på turisme som attåtnæring, sier Siri, og legger til at myndighetene støtter slike tiltak for å øke bøndenes inntekter.
22.Fredager og lørdager møtes venneflokkene her på" kroa".
23.Få av oss er vant til å opptre sammen på denne måten, og det er artig å kunne møtes i helt useriøse sammenhenger også.
24.Gravide og nybakte mødre må få anledning til å møtes.
25.Har måttet jobbe for å få endene til å møtes, men iår skal det bli tid både til et Sørlandsopphold og til laksefiske nordpå.
26.Huset vi bor i på Skøyen er en liten generasjonsbolig, og jeg husker godt hvordan far slet for å få endene til å møtes.
27.Hver dag møter jeg folk som har vanskelig for å få endene til å møtes.
28.Hvor skal dere møtes ?
29.Hvordan klarer så Gjerpen å få endene til å møtes ?
30.Hvordan møtes informasjon om det arbeide Framtiden i våre hender driver i massemedia og offentlig debatt idag, 10 år efter at bevegelsen ble stiftet, Erik Damman ?
Liknende ord

 
 

møtes som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) møtesmøtesendemøtes
Indikativ
1. Presens
jegmøtes
dumøtes
hanmøtes
vimøtes
deremøtes
demøtes
8. Presens perfektum
jeghar møtes
duhar møtes
hanhar møtes
vihar møtes
derehar møtes
dehar møtes
2. Preteritum (Fortid)
jegmøttes
dumøttes
hanmøttes
vimøttes
deremøttes
demøttes
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde møtes
duhadde møtes
hanhadde møtes
vihadde møtes
derehadde møtes
dehadde møtes
4a. Presens futurum
jegvil/skal møtes
duvil/skal møtes
hanvil/skal møtes
vivil/skal møtes
derevil/skal møtes
devil/skal møtes
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha møtes
duvil/skal ha møtes
hanvil/skal ha møtes
vivil/skal ha møtes
derevil/skal ha møtes
devil/skal ha møtes
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle møtes
duville/skulle møtes
hanville/skulle møtes
viville/skulle møtes
dereville/skulle møtes
deville/skulle møtes
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha møtes
duville/skulle ha møtes
hanville/skulle ha møtes
viville/skulle ha møtes
dereville/skulle ha møtes
deville/skulle ha møtes
Imperativ
Bekreftende
dumøtes
viLa oss møtes
deremøtes
Nektende
duikke møtes! (møtes ikke)
dereikke møtes! (møtes ikke)
Dine siste søk