Norsk-Italiensk oversettelse av mislike

Oversettelse av ordet mislike fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mislike på italiensk

mislike
generellverb non piacere a
  rettsvitenskapverb assolvere
  forkasteverb deprecare, biasimare, disapprovare, riprovare
Synonymer for mislike
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De kunne umulig mislike seg, de som tilberedte maten heller, efter de velsmakende retter å dømme.
2.Det lå i tingenes natur at Nasjonal Samling måtte mislike Stabels ånd og form.
3.Det må være tillatt både for en statsviter og for en litteraturforsker å like eller mislike visse trekk ved det amerikanske samfunnet.
4.Forfatteren nøyde seg ikke med å mislike omtalen.
5.Han kan bekjempe tendensen til forklaringer og utlegninger som han måtte mislike, ved å uttrykke seg noe klarere enn president Koivisto enkelte ganger har gjort.
6.Han må også ut fra sin plassering kunne mislike om Norge skulle komme til at et medlemskap i EF på noe sikt er den beste og tryggeste ordningen for oss.
7.Hæren har hatt grunn til å mislike reformene, som i betydelig grad har redusert de militæres maktposisjon på forskjellige felter av samfunnslivet.
8.Man kan like eller mislike reglene, men innlater man seg på spillet, får man også følge reglene.
9.Man kan mislike en slik forkynnerstil, og støtes over de nyomvendtes ofte glødende misjonsiver, men man ville neppe betegne dette som hjernevask.
10.Man skal ha en særlig sur dag om man skulle komme til å mislike mennesket Erik Borge, lang og trygg og tyggegummityggende elegant.
11.Men når det kommer til stykket, vil kvinnen kanskje ikke likevel - rett og slett fordi hun begynner å mislike mannen.
12.Men svært mange er likevel av den oppfatning at Stabburet og Nora Mat i fellesskap vi være den eneste norske enhet som kan hindre ytterligere vekst i landbrukssamvirket, selv om endel også vil mislike at et slikt samarbeide vi føre til færre konkurrenter.
13.Vi kan like eller mislike det styre som utvikler seg i et land.
14.Vi vil lage en film som griper tilskuerne, de skal le og gråte, sympatisere med noen, mislike andre.
15.De får ta på parykk, sier vi, og hun ser ikke ut til å mislike tanken.
16.Vi kan like eller mislike utviklingen som går i retning av en stadig økende kommersialisering av idretten.
17.Vi kan mislike filosofien bak de triste nyhetene alt vi vil.
18.Den polske regjeringstalsmann Jerzy Urban er skyteskive for folks hat mot myndighetene, men han synes ikke å mislike det.
19.Derfor ville jeg mislike det sterkt dersom SDI skulle bli vraket i løpet av de nærmeste 20 år.
20.Det kan en like eller mislike.
21.Det kan han gjerne mislike, men det endrer ikke det faktum at alle de forslag sosialistene har fremmet i Stortinget gjør nettopp privat sparing mindre attraktiv.
22.Faktisk står Moe i en av de fremtidige operasjonsstuene her i Ring Medisinske Senter, og er ikke blitt nedrent hverken av iltre brev eller andre som måtte mislike privat initiativ.
23.Flertallet av kvinner sier at de ville mislike å få en stilling på disse vilkår.
24.Ingen har oftere fått seg påklistret merkelappen YAP, uten at han egentlig syntes å mislike det.
25.Ingen kan mislike det.
26.Jeg skulle gjerne se det menneske, ikke minst den sjakkspiller, som ville mislike seg på Gausdal.
27.Lean fremhever som det fine ved boken at man ikke behøver å mislike en skikkelse for å like de andre.
28.Man kan like eller mislike ham, men man kommer ikke utenom Prince hvis man vil ha en oppfatning om hva rock er i 1985.
29.Man kan like eller mislike hans innredning, men likegyldig kan man ikke stille seg til alt han her har skapt i varm kjærlighet og med en utrolig oppfinnsomhet.
30.Man kunne mislike ham så mye man ville, det var bare å medgi at det sto en viss respekt av mannen.
Dine siste søk