Norsk-Italiensk oversettelse av mykne

Oversettelse av ordet mykne fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mykne på italiensk

mykne
lydverb abbassare, smorzare
  oppførendeverb addolcirsi
Fler eksempler
1.Senere dominerer Carla Bley med en synthesizer som bidrar til å mykne og polere det klanglige inntrykket.
2.I tre år har hun gjort en enorm innsats for å sette rammeavtalen for likestilling ut i livet i medlemsbedriftene, og hun har i høy grad bidratt til å mykne foreningens profil.
Liknende ord

 
 

mykne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) myknemyknendemyknet
Indikativ
1. Presens
jegmykner
dumykner
hanmykner
vimykner
deremykner
demykner
8. Presens perfektum
jeghar myknet
duhar myknet
hanhar myknet
vihar myknet
derehar myknet
dehar myknet
2. Preteritum (Fortid)
jegmyknet
dumyknet
hanmyknet
vimyknet
deremyknet
demyknet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde myknet
duhadde myknet
hanhadde myknet
vihadde myknet
derehadde myknet
dehadde myknet
4a. Presens futurum
jegvil/skal mykne
duvil/skal mykne
hanvil/skal mykne
vivil/skal mykne
derevil/skal mykne
devil/skal mykne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha myknet
duvil/skal ha myknet
hanvil/skal ha myknet
vivil/skal ha myknet
derevil/skal ha myknet
devil/skal ha myknet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mykne
duville/skulle mykne
hanville/skulle mykne
viville/skulle mykne
dereville/skulle mykne
deville/skulle mykne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha myknet
duville/skulle ha myknet
hanville/skulle ha myknet
viville/skulle ha myknet
dereville/skulle ha myknet
deville/skulle ha myknet
Imperativ
Bekreftende
dumykn
viLa oss mykne
deremykn
Nektende
duikke mykn! (mykn ikke)
dereikke mykn! (mykn ikke)
Dine siste søk