Norsk-Italiensk oversettelse av passe

Oversettelse av ordet passe fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

passe på italiensk

passe
kvantitetadjektiv adeguato, sufficiente
Synonymer for passe
Avledede ord av passe
Anagram av passe
Fler eksempler
1.Imidlertid er Liz en fallende stjerne, og dette ville få meg til å virke passe.
2.Jeg blottlegger meg for forestillingen uten å sette opp kategorier på forhånd som den skal passe inn i.
3.Kaillen" hadde lært meg å passe meg for skøytetak, gliste 27åringen fra Selbu som umiddelbart fikk lyst på en sesong til.
4.Laban" må jeg passe litt på så han ikke kommer for nær" Luci".
5.Nå må du passe deg.
6.Simson Echo" er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
7.The Stranger" er passe dramatisk i refrenget," Tropical Eyes" og" Dynamite" har nynnevennlige melodier.
8.Vi skal ta Treholtsaken alvorlig, men vi skal passe oss for de krefter som ser spioner under enhver busk".
9.Vi tar passe lange turer i små byer og landsbyer," bortglemte" lokale serverdigheter.
10.Vill vest" måtte muligens passe bedre, i og med at man her har lagt opp til Amerikansk Uke, der vi gjenfinner blant annet" South Texas Hot Steak" på menyen.
11.Å bygge på sand gjør du når andre må passe seg for deg, og du selv alltid må passe på at ikke noe raser under deg, mens du prøver å bygge.
12.Onkel" og lagkamerat Terje Kojedal har lovet å passe godt på meg, så dette går nok bra, mener Vegard Skogheim som her i Egypt får fin debut i den norske Alandslagstrøyen.
13.Akkurat passe, sa Gerd.
14.Akkurat passe til Erna og meg, sier Lars Skytøen med det rolige smilet sitt.
15.Butikken har plikt til å passe på at varene som ligger i disken ikke skal ha passert holdbarhetsdatoen.
16.Da har også partene fått avreagert en passe del av sin forbitrelse, og situasjonen er moden for en avgjørelse.
17.De holder luften her passe fuktig for alle verdiene vi arbeider med.
18.Den tid blir aldri passe.
19.Derfor må jeg passe meg for ikke å bli" tent".
20.Det er ikke et akseptabelt forvaltningsprinsipp å la bukken passe havresekken.
21.Det er ingen kunst å lage et horoskop som kan passe hvermann.
22.Det er stadig langt viktigere for Rådet å passe på" høyre og venstre" og nynorskprosenten enn å drøfte det viktige spørsmålet om balanse mellom kvinner og menn, heter det i rapportens forord.
23.Det er vanskelig nok å få folk til å passe på medisiner og resepter, sier lege Vidar Rekve til Aftenposten.
24.Det er viktig at vi har slike plasser hvor vi kan kontrollere giftige stoffer og passe på at de blir destruert på forsvarlig måte, sier Statens Forurensningstilsyn.
25.Det må ikke overlates til bare oss kvinner å sørge for at det fødes barn og samtidig passe på at det ikke fødes for mange barn.
26.Du kan ta han Rimfaks, det skulle passe bra for deg, mener Eirik.
27.Du må få instrumentet til å passe den spesielle personen som skal bruke det.
28.Du må hele tiden passe på å ikke gå for" sterkt" ut, slik at musikken" overdøver" filmen.
29.Egentlig skal det være en sykepleier til å passe hvert barn som ligger i kuvøse.
30.Endel av vår filosofi er å være passe uformelle, sier administrerende direktør Karstein Gjersvik i Bik Bok Gruppen A / S, her omgitt av noen av sine medarbeidere i en av forretningene gruppen driver i Oslo.
Liknende ord

 
 

passe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) passepassendepasset
Indikativ
1. Presens
jegpasser
dupasser
hanpasser
vipasser
derepasser
depasser
8. Presens perfektum
jeghar passet
duhar passet
hanhar passet
vihar passet
derehar passet
dehar passet
2. Preteritum (Fortid)
jegpasset
dupasset
hanpasset
vipasset
derepasset
depasset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde passet
duhadde passet
hanhadde passet
vihadde passet
derehadde passet
dehadde passet
4a. Presens futurum
jegvil/skal passe
duvil/skal passe
hanvil/skal passe
vivil/skal passe
derevil/skal passe
devil/skal passe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha passet
duvil/skal ha passet
hanvil/skal ha passet
vivil/skal ha passet
derevil/skal ha passet
devil/skal ha passet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle passe
duville/skulle passe
hanville/skulle passe
viville/skulle passe
dereville/skulle passe
deville/skulle passe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha passet
duville/skulle ha passet
hanville/skulle ha passet
viville/skulle ha passet
dereville/skulle ha passet
deville/skulle ha passet
Imperativ
Bekreftende
dupass
viLa oss passe
derepass
Nektende
duikke pass! (pass ikke)
dereikke pass! (pass ikke)
Dine siste søk