Norsk-Italiensk oversettelse av prerogativ

Oversettelse av ordet prerogativ fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

prerogativ på italiensk

prerogativ
generellsubst. prerogativa [f], privilegio [m]
Synonymer for prerogativ
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Universitetenes tendens i de senere år til å etablere en forsvarslinje omkring grunnleggende forskning, som et særlig prerogativ for dem selv, ble av mange sett på som et alvorlig taktisk feilgrep.
Dine siste søk