Norsk-Italiensk oversettelse av presidere

Oversettelse av ordet presidere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

presidere på italiensk

presidere
møteverb presiedere
Synonymer for presidere
Fler eksempler
1.Det er en helhjertet europeer som vil presidere i formannsstolen.
Liknende ord

 
 

presidere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) presiderepresiderendepresidert
Indikativ
1. Presens
jegpresiderer
dupresiderer
hanpresiderer
vipresiderer
derepresiderer
depresiderer
8. Presens perfektum
jeghar presidert
duhar presidert
hanhar presidert
vihar presidert
derehar presidert
dehar presidert
2. Preteritum (Fortid)
jegpresiderte
dupresiderte
hanpresiderte
vipresiderte
derepresiderte
depresiderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde presidert
duhadde presidert
hanhadde presidert
vihadde presidert
derehadde presidert
dehadde presidert
4a. Presens futurum
jegvil/skal presidere
duvil/skal presidere
hanvil/skal presidere
vivil/skal presidere
derevil/skal presidere
devil/skal presidere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha presidert
duvil/skal ha presidert
hanvil/skal ha presidert
vivil/skal ha presidert
derevil/skal ha presidert
devil/skal ha presidert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle presidere
duville/skulle presidere
hanville/skulle presidere
viville/skulle presidere
dereville/skulle presidere
deville/skulle presidere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha presidert
duville/skulle ha presidert
hanville/skulle ha presidert
viville/skulle ha presidert
dereville/skulle ha presidert
deville/skulle ha presidert
Imperativ
Bekreftende
dupresider
viLa oss presidere
derepresider
Nektende
duikke presider! (presider ikke)
dereikke presider! (presider ikke)
Dine siste søk