Norsk-Italiensk oversettelse av råke

Oversettelse av ordet råke fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

råke på italiensk

råke
ornitologisubst. corvo [m], corvo nero [m]
  treffesverb imbattersi in, incontrare per caso
  personverb incontrare per caso, imbattersi in
Synonymer for råke
Avledede ord av råke
Anagram av råke
Fler eksempler
1.Vi holder vest for Otertjern for ikke å råke i ulende med en gang, og tumler efterhvert ned mot Heggelielven i den trange dalbunnen.
2.De går på skole eller de arbeider, vokter seg for å råke ut i konflikter, samler seg hjemme hos venner og har med sitt bidrag til platetallerkenen.
3.Og skulle man allikevel ha mot til å rykke inn en annonse, hva kan man ikke da råke bort i ?
Liknende ord

 
 

råke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) råkeråkenderåkt
Indikativ
1. Presens
jegråker
duråker
hanråker
viråker
dereråker
deråker
8. Presens perfektum
jeghar råkt
duhar råkt
hanhar råkt
vihar råkt
derehar råkt
dehar råkt
2. Preteritum (Fortid)
jegråkte
duråkte
hanråkte
viråkte
dereråkte
deråkte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde råkt
duhadde råkt
hanhadde råkt
vihadde råkt
derehadde råkt
dehadde råkt
4a. Presens futurum
jegvil/skal råke
duvil/skal råke
hanvil/skal råke
vivil/skal råke
derevil/skal råke
devil/skal råke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha råkt
duvil/skal ha råkt
hanvil/skal ha råkt
vivil/skal ha råkt
derevil/skal ha råkt
devil/skal ha råkt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle råke
duville/skulle råke
hanville/skulle råke
viville/skulle råke
dereville/skulle råke
deville/skulle råke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha råkt
duville/skulle ha råkt
hanville/skulle ha råkt
viville/skulle ha råkt
dereville/skulle ha råkt
deville/skulle ha råkt
Imperativ
Bekreftende
duråk
viLa oss råke
dereråk
Nektende
duikke råk! (råk ikke)
dereikke råk! (råk ikke)
Dine siste søk