Norsk-Italiensk oversettelse av reisende

Oversettelse av ordet reisende fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reisende på italiensk

reisende
personadjektiv itinerante, ambulante, girovago
  reise - mannsubst. viaggiatore [m]
  reise - kvinnesubst. viaggiatrice [f]
Synonymer for reisende
Avledede ord av reisende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Far videre, reisende ! uten å flykte fra fortiden / til nye liv, eller til en fremtid. / Dere er ikke de samme som forlot stasjonen / eller som vil ankomme en annen.
2.Tre Busserulls" på scenen bidro med sine låter til å underholde de reisende med åpningstoget for den nye Sørlandsekspressen fra Oslo Sentralstasjon igår eftermiddag.
3.3,2 millioner reisende unnlot ifjor å løse billett.
4.De er reisende.
5.Dessuten er det ca. 480 reisende som har krav enten for reiser de har betalt, men ikke foretatt da konkursen inntraff, eller som ikke har fått den reisen de har betalt for.
6.Det er usedvanlig få reisende her idag, sa han.
7.Det vil være et håndslag fra Sørlandets representanter om at de ikke glemmer dette, og det vil også være naturlig at NordNorges representanter ikke svikter sin landsdel slik at man kan få fullt gjennomslag for en stabil, hurtig ressursbesparende og attraktiv kommunikasjon for næringslivet og de reisende, heter det.
8.En ting er at de henter hjem reisende, noe helt annet er det å begynne nye flyvninger fra Norge.
9.Folk hadde adskillig bedre tid dengang enn idag, men allikevel sørget Sporveiene for at de reisende alltid visste hva klokken var.
10.For mange reisende er utsikten fra jernbanevognen avgjørende for hvilket inntrykk de får av landet, bygden, byen eller din bedrift, heter det i NSBs lille trykksak.
11.For reisende gjelder ikke spiseplikt.
12.Forholdene for ansatte og reisende på Fornebu er svært vanskelige, og alle har sett frem til at arbeidene nå skulle komme i gang for fullt.
13.Får de som reiser på spesialtilbud de samme rettigheter som andre reisende ?
14.Hva vil skje med dagens ekspedisjonsbygning dersom alle de reisende blir overflyttet til en ny terminal ?
15.I mange deler av Norge er man helt avhengig av båttransport for å komme greit frem til bestemmelsesstedet, og en streik vil føre til vanskeligheter både for norske og utenlandske reisende, sier han.
16.Matebusser blir et mindre attraktivt tilbud for de reisende.
17.Men det er ikke bare hyggelig å være reisende ved Oslo Sentralstasjon for tiden ?
18.Men hvordan reagerer de reisende når tollere strømmer inn i vognen ?
19.Politikerne og ikke minst mine egne partifeller snakker varmt om NordNorgebanen, mens vi i Osloområdet har tilstander hvor konduktørene nesten må dytte inn de reisende for å få plass til alle.
20.Sist uke fikk vi rapporter om noen få lettere" turistmaver" blant våre reisende til Algarve.
21.Som forbrukerminister føler jeg det spesielt tungt å bære frem en reduksjon i vektgrensen for det kjøtt som reisende kan ta med hjem fra utlandet, fra fem til tre kilo.
22.Tilbudene vil supplere den egentlige jernbanevirksomheten og gi et totaltilbud til de reisende, sier kontorsjef Ole M. Drangsholt i NSB.
23.Trapp opp informasjonen til de reisende, lyder oppfordringen til selskapets ledelse.
24.Trappen fører de reisende inn i en tunnel over byggeplassen og inn i den nye ankomsthallen på langveggen.
25.Vanlige reisende vil ikke merke noen forskjell i tilbud og opplegg i forhold til de turene" gamle" Kjønstad la opp.
26.Vi beklager at det nå går ut over Asker, men slike tiltak er nødvendige hvis NSB skal konkurrere med for eksempel privatbilen og flyselskapene, sier han, og anbefaler reisende fra Asker og Bærum å ta lokaltoget til Drammen og ekspresstoget videre derfra.
27.Vi frykter ingen proteststorm fra de reisende, tilføyer han.
28.Vi føler at vi har de reisende med oss når de hører at det er en narkotikakontroll vi gjennomfører.
29.Vi håper å få til en takstnedsettelse på enkeltbilletter på korte og lange strekninger der vi kan registrere det største frafallet i antall reisende.
30.Vi skulle gjerne ha vist de reisende" et penere ansikt" når de kommer av toget, men foreløbig er det vanskelig.
Dine siste søk