Norsk-Italiensk oversettelse av renselse

Oversettelse av ordet renselse fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

renselse på italiensk

renselse
politikksubst. purgazione [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De oppfattet begge nasjonalsosialismen som en nødvendig moralsk og politisk renselse av den tyske nasjon og det tyske folk.
2.Den er tegn på renselse, på bønnen, men også en velkomstgest.
3.Før bønnen går de inn i baderommet og foretar den rituelle renselse med vann, og de ifører seg et hvitt klede og et sjal over. hodet.
4.Kirken kalte den både for Purificatio, som hentyder til" Maria Renselse", hennes første kirkegang til synagogen 40 dager efter at hun hadde født Kristus til verden julenatten, og for Missa Candelarum, lysmesse.
5.Men ellers, f. eks. under NM, er det ingen forskjell på de beste og de mindre gode - alle tar til takke med skolens gymnastikksal som overnattingslokale, og ingen klager om skogsbekken er eneste mulighet for en renselse efter endt dyst.
6.Når vi danser soldansen, piner vi oss selv for å simulere kvinnens månedlige smerte, og når vi går inn i våre badstuer er det en spirituell renselse vi er ute efter.
7.Som kunstnere skulle noen av dem vende seg mot vår urbane, teknisknaturvidenskapelige sivilisasjons utfordringer til mennesket, og stenge døren til Telemark, Gudbrandsdalen og Nordmarka til den moder jord som er nordmenns trøst, åndelige næring og renselse - enn så lenge.
8.Veggdyrkontrollen fant senere på kvelden ingen dyr i redaksjonen og avsto fra å foreta full renselse i lokalet.
9.Fem ganger i døgnet skal muslimen foreta en rituell renselse og derpå bre ut sitt bønneteppe og vende seg mot Mekka i bønn.
10.Film og teater skal virke direkte på følelsene, doserer han over den snurrende kaffekoppen, tilskueren skal gjennomgå en katarsis, en renselse som fører til større klarhet, være nyttig.
11.I visse strøk i California ville folk tro det gikk dårlig med naboen dersom han ikke unnet bilen sin en behagelig og total renselse iblant.
12.Men for mange som selv har erfart lidelsen og savnet, kan det være som en renselse å leve seg inn i påskens budskap.
13.Pestsøylen symboliserer seieren, og fontenen med vannet rundt søylen symboliserer renselse og oppstandelse.
14.Under denne renselse ble det til og med utstillingsvinduene tømt for alt innhold.
Dine siste søk