Norsk-Italiensk oversettelse av roe

Oversettelse av ordet roe fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

roe på italiensk

roe
generellverb tenere occupato, divertire
  underholdningverb divertire, deliziare
  underholdeverb divertire, intrattenere
Synonymer for roe
Avledede ord av roe
Fler eksempler
1.Man on the line" var mer rockete enn ting jeg har gjort før, men neste gang tror jeg jeg vil roe meg litt igjen.
2.Føler nå at kanskje det å trene og gjøre det bra på idrettsbanen kan la seg kombinere med det å skaffe seg et levebrød, kanskje roe ned ambisjonene litt efter iår.
3.Hjem til England og roe meg ned, kanskje forsøke å slå meg litt til ro og stifte familie.
4.Jeg er glad, men seieren kom ikke som noen overraskelse, sa Roe Hanssen efter konkurransen.
5.Jeg ser på våre biskoper som en flokk kontorsjefer som nå har fått panikk, og som med alle mulige midler forsøker å roe ned en kirke hvor det efterhvert koker.
6.Men det er ikke nok for å roe gemyttene blant de ansatte.
7.Min hovedoppgave er å tjene mine egne aksjonærer, men jeg ser det også som min oppgave, om mulig, å roe ned situasjonen.
8.Ofte kan det være nok å bli på stedet en stund for å roe ned foreldrene.
9.Vi skal vel byne å ordne opp sjøl nå da ? ! hveser Margot og båsen prøver å roe...
10.Vår seniortropp kommende sesong består av Hans Petter Ødegaard, som satser maksimalt, Arne Ole Vold, Tom Pedersen, Frank Roe Vasseng og de to førsteårsseniorene Jostein Thoresen og Frank Sørensen.
11.Benkows vilje til å roe ned den situasjon som nå er oppstått, kom også meget tydelig frem på pressekonferansen.
12.Biskopene har fått panikk og forsøker med alle midler å roe ned en kirke hvor det efterhvert koker, mener Børre Knudsen (bildet).
13.Blant sentralstyrets medlemmer er det et ønske om å roe ned situasjonen og vise at det er et samlet parti som står bak den arbeidsfordeling som vil bli resultatet efter landsmøtet i august.
14.Da skal jentene stelle hesten og få den opplagt til løpet, og det er også deres ansvar å roe hesten ned igjen efter at den har gitt alt på banen.
15.Den blinde Terje Roe Hansen fra Finnmark (bildet) sikret seg gullmedalje i spyd under handicapOL på Long Island i New York igår.
16.Departementet håper striden vil roe seg og at den egentlige hensikten settes i fokus : å gjøre noe for Nicaragua og situasjonen i MellomAmerika.
17.Dessuten forsøker man å roe ned de nervøse ved å minne om at kullfyrte kraftverk og oljefyring såmenn ikke er helt ufarlige de heller.
18.Det ble huiet og ropt, pekt og geberdet, og dirigenten greide ikke å roe ned forsamlingen, og utsatte møtet i 10 minutter.
19.Det hele startet ved midnattstider da tjenestemenn i en patruljebil ba den mest aggressive av ungdommene roe seg ned.
20.Det var finansminister Jacques Delors - fungerende statsminister under Pierre Mauroys offisielle besøk i Østerrike som torsdag klarte å komme på talefot med lastebilbransjen, efter at transportminister Charles Fitermans behandling av konflikten ikke bidro til å roe gemyttene.
21.Det var tydelig at Norge trengte et mål for å få roe nervene og ødelegge Luxembourgs elleve år gamle mosegrodde håp om en landskampseier.
22.Det viser at økonomien er i ferd med å roe seg ned efter den hektiske vekst tidligere iår.
23.Dette er tegn på at redningsmanøvren er i gang, og har til hensikt å roe ned den som ligger i vannet.
24.Dette vil roe saken ned, gi bedre tid, og øke mulighetene for et enprissystem efter 31. desember 1984.
25.Diplomatiske kilder hevder at myndighetene i Kuwait prøver å roe befolkningen ned for å unngå panikkstemning.
26.Efter innkomst ruslet hun ut i sporet igjen for å roe seg ned, og glemte at hun skulle til dopingprøve.
27.Finnmarkingen Terje Roe Hansen kastet spydet 40,73, som er tre meter lenger enn nestemann, M. Jancic fra Jugoslavia.
28.Fjellhammer forsøkte innbitt å drive opp tempoet i førsteomgangen, men lot seg roe ned av Nordstandlaget.
29.Flykapteinen og besetningen gjorde en kjempejobb, med både å roe våre gemytter og kaprernes.
30.Formann i Fellesbankens styre er adm. direktør Ole Sjetne, Gudbrandsdals Sparebank, og nestformann er adm. banksjef Ove Roe, Sandar Sparebank.
Liknende ord

 
 

roe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) roeroenderoet
Indikativ
1. Presens
jegroer
duroer
hanroer
viroer
dereroer
deroer
8. Presens perfektum
jeghar roet
duhar roet
hanhar roet
vihar roet
derehar roet
dehar roet
2. Preteritum (Fortid)
jegroet
duroet
hanroet
viroet
dereroet
deroet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde roet
duhadde roet
hanhadde roet
vihadde roet
derehadde roet
dehadde roet
4a. Presens futurum
jegvil/skal roe
duvil/skal roe
hanvil/skal roe
vivil/skal roe
derevil/skal roe
devil/skal roe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha roet
duvil/skal ha roet
hanvil/skal ha roet
vivil/skal ha roet
derevil/skal ha roet
devil/skal ha roet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle roe
duville/skulle roe
hanville/skulle roe
viville/skulle roe
dereville/skulle roe
deville/skulle roe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha roet
duville/skulle ha roet
hanville/skulle ha roet
viville/skulle ha roet
dereville/skulle ha roet
deville/skulle ha roet
Imperativ
Bekreftende
duro
viLa oss roe
derero
Nektende
duikke ro! (ro ikke)
dereikke ro! (ro ikke)
Dine siste søk
roe