Norsk-Italiensk oversettelse av rope

Oversettelse av ordet rope fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rope på italiensk

rope
røstverb chiamare, gridare, urlare, vociferare
Synonymer for rope
Avledede ord av rope
Anagram av rope
Fler eksempler
1.Herren har sendt meg for å forkynne et gledesbud for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker." (fes.
2.Hva mener Syklistenes Landsforening, er 42 sykkelstativer så mye å rope hurra for ?
3.I stedet for å rope hurra for denne utviklingen, ropes det på hardere metoder, samtidig som stoffbrukerne stemples som tyvaktige og voldelige.
4.Ingen ting å rope hurra for, konstaterer en sliten Harald Stenvaag efter sitt siste skudd i den olympiske konkurransen.
5.Jeg ble redd, trykket inn alarmknappen og løp så ut i korridoren for å rope om hjelp.
6.Nok ikke slik at en dogmatiker vil rope bravo.
7.Når 20 millioner landsmenn er i ferd med å gå til grunne i analfabetisme, arbeidsløshet og sult, er det ikke mye nytte i å gå i tog og rope politiske slagord.
8.Vi har ikke lov til å sekundere, men vi har lov til å rope til løperne som tilskuere, sier Kaggestad.
9.Vi trenger ikke å rope til hverandre, forteller Joseph.
10.Arbeiderpartiets bidrag har først og fremst vært å rope : kaos, kaos !
11.Arne Hestenes er en sylhvass sjef, ironisk som fem lørdagsportretter fra Plut, og som skuespiller bare til å rope hurra for.
12.Da ble vi for alvor klar over at må rope høyt dersom vi skal bli hørt, sier ordfører Næss.
13.Da har jeg lyst til å gå ut og heise flagget og rope hurra !
14.Da nytter det ikke å rope" frispark" og se på dommernn.
15.Debatten er inne i et farlig spor, og det var derfor jeg følte det nødvendig å rope et varsko.
16.Den første rollen hans var i" Animal Farm", hvor han bare hadde i oppdrag å rope hei, hei, hei midt i en flokk.
17.Den julenatt vil steiner rope, og ingen fariseer skal hysje på bråkete unger for at de synger en ny sang blant himmelens hærskarer foran tronen.
18.Derfor er det grunn til å rope et varsku for Vålerengen som med sitt fotballspillende sykehus står med seks poeng ; full pott med andre ord, og det uten å ha sluppet inn mål.
19.Derfor er det minst like naturlig å sørge for omprioritering av eksisterende ressurser som det er å rope efter flere.
20.Derfor må noen rope et varsko.
21.Det er all grunn til å rope et varsko om den omsorgssvikt som rammer endel barn i vårt moderne velferdssamfunn.
22.Det er altfor enkelt og lettvint bare å rope på Staten eller andre når man møter motbør.
23.Det er et klart behov for å rope" ulv" - antagelig burde det vært gjort både høyere og oftere.
24.Det er grunn til å rope et varsko når vi står overfor en situasjon hvor myndighetenes kultur og mediapolitikk går ut på å slippe amerikanisert satellittTV løs over landet, mens et av de tilbudene som kunne fungere som en motvekt, bygges ned.
25.Det er grunn til å rope et varsko over det som skjer.
26.Det er lett å bli utropt som kulturfiendtlig i vårt land, kanskje ikke minst fordi at de som tilsynelatende betrakter seg selv som mer kulturvennlig enn andre ofte er ressurssterke når det gjelder evnene tilå rope høyt.
27.Det er riktignok mer stressende å kjøre i bygater enn ute på bygdene, men å rope ut en holdeplass bør vel den enkelte sjåfør kunne klare, sier Eide.
28.Det er upopulært, men helt nødvendig, å rope et slikt varsko.
29.Det går ut over konsentrasjonen og trafikksikkerheten å rope ut holdeplassene, mener sjåføren.
30.Det man ønsker å oppnå med aksjonen, er å rope et varsko og rette søkelyset mot det regelverk som brukes idag.
Liknende ord

 
 

rope som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) roperopenderopt
Indikativ
1. Presens
jegroper
duroper
hanroper
viroper
dereroper
deroper
8. Presens perfektum
jeghar ropt
duhar ropt
hanhar ropt
vihar ropt
derehar ropt
dehar ropt
2. Preteritum (Fortid)
jegropte
duropte
hanropte
viropte
dereropte
deropte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ropt
duhadde ropt
hanhadde ropt
vihadde ropt
derehadde ropt
dehadde ropt
4a. Presens futurum
jegvil/skal rope
duvil/skal rope
hanvil/skal rope
vivil/skal rope
derevil/skal rope
devil/skal rope
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ropt
duvil/skal ha ropt
hanvil/skal ha ropt
vivil/skal ha ropt
derevil/skal ha ropt
devil/skal ha ropt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rope
duville/skulle rope
hanville/skulle rope
viville/skulle rope
dereville/skulle rope
deville/skulle rope
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ropt
duville/skulle ha ropt
hanville/skulle ha ropt
viville/skulle ha ropt
dereville/skulle ha ropt
deville/skulle ha ropt
Imperativ
Bekreftende
durop
viLa oss rope
dererop
Nektende
duikke rop! (rop ikke)
dereikke rop! (rop ikke)
Dine siste søk