Norsk-Italiensk oversettelse av rotere

Oversettelse av ordet rotere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rotere på italiensk

rotere
generellverb rotare
  rørelseverb turbinare
  jobbverb alternarsi
Synonymer for rotere
Avledede ord av rotere
Fler eksempler
1.Dessuten går han imot at gruppens økonomiske midler som kommer fra parlamentet, brukes ute i partiet og ikke i Forbundsdagen, og at parlamentsmedlemmene skal" rotere" efter to år - de trekker seg tilbake og efterfølges av en varamann.
2.Hvert lag består i gjennomsnitt av 1520 menn eller kvinner, og de kan rotere mellom de ulike jobber innen laget og erstatte hverandre.
3.Meningen er at utstillingene skal rotere.
4.NOT skal ikke, som vanlig, rotere om en akse parallelt med jordaksen, men derimot om en vertikal og horisontal akse.
5.På gårsdagens møte mellom Peres og Shamir foreslo derfor Likudlederen at statsministerstillingen i en eventuell nasjonal samlingsregjering skal rotere mellom partene hvert år istedenfor annethvert, slik de opprinnelig var kommet overens om.
6.Til våren skal" grønne" medlemmer av Forbundsdagen" rotere" byttes ut med vararepresentanter ved halvgått løp.
7.La tre høyst forskjellige teaterskapere få hver sin scene til disposisjon, og la ensemblet rotere slik at Hovedscenen, Amfi og Torshovteatret kan utvikle hver sin egenart, foreslår Aftenpostens teatermedarbeider Jan Erik Hansen.
8.Aldri så vi den kraftige halen din rotere viltrere enn når du møtte en lekker tispe på din vei.
9.Bare ved å bruke lillefingeren kan man få dette hjulet til å rotere.
10.Da" De grønne" efter valget for to år siden rykket inn i Forbundsdagen med 27 representanter, ble det besluttet at de valgte skulle rotere slik at hver representant efter omtrent halvgått løp skulle avgi sin plass til en partifelle.
11.De fleste skadene skjedde da sammenpakket sne hindret freserens rotorblader å rotere, og brukeren så forsøkte å fjerne sneen mens motoren fremdeles var i gang.
12.Det er faktisk et mysterium for oss hvorfor vindene begynner å rotere, sier Bob DaviesJones.
13.Ensemblet kunne rotere, og Hovedscenen, Torshov og Amfi kunne rendyrke hver sin egenart.
14.Ensemblet kunne rotere, slik at det ikke oppstod overdreven sekterisme.
15.Kanskje er det bare misunnelse eller fordi våre solsikker nekter å rotere med sine plastblader.
16.Langsomt begynte svinghjulet i den amerikanske rustningsindustri å rotere.
17.Maskinen var nådd opp i omkring 300 meters høyde, da den begynte å rotere og falt i bakken.
Liknende ord

 
 

rotere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rotereroterenderotert
Indikativ
1. Presens
jegroterer
duroterer
hanroterer
viroterer
dereroterer
deroterer
8. Presens perfektum
jeghar rotert
duhar rotert
hanhar rotert
vihar rotert
derehar rotert
dehar rotert
2. Preteritum (Fortid)
jegroterte
duroterte
hanroterte
viroterte
dereroterte
deroterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rotert
duhadde rotert
hanhadde rotert
vihadde rotert
derehadde rotert
dehadde rotert
4a. Presens futurum
jegvil/skal rotere
duvil/skal rotere
hanvil/skal rotere
vivil/skal rotere
derevil/skal rotere
devil/skal rotere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rotert
duvil/skal ha rotert
hanvil/skal ha rotert
vivil/skal ha rotert
derevil/skal ha rotert
devil/skal ha rotert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rotere
duville/skulle rotere
hanville/skulle rotere
viville/skulle rotere
dereville/skulle rotere
deville/skulle rotere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rotert
duville/skulle ha rotert
hanville/skulle ha rotert
viville/skulle ha rotert
dereville/skulle ha rotert
deville/skulle ha rotert
Imperativ
Bekreftende
duroter
viLa oss rotere
dereroter
Nektende
duikke roter! (roter ikke)
dereikke roter! (roter ikke)
Dine siste søk