Norsk-Italiensk oversettelse av sammenstilling

Oversettelse av ordet sammenstilling fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sammenstilling på italiensk

sammenstilling
foreningsubst. combinazione [f], unione [f], associazione [f]
Synonymer for sammenstilling
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det dreier seg om en såklat assemblage - en sammenstilling av skulpturer og maleri på en lerretsflate.
2.Men, heter det i domspremissene, - det er en kjensgjerning at navnet representerer et symbol på den kulturforbindelse som Heyerdahl gjennom sin forskning fant at det besto mellom Peru og Polynesia, og KonTiki er den utformning og sammenstilling av de opprinnelige betegnelser på de gamle solguder som storparten av den siviliserte verden idag kjenner.
3.Byggverket blir en sammenstilling av karakteristiske, norske bygninger i miniatyr, som eksempelvis Bryggen i Bergen og Akershus festning.
4.Denne sammenstilling finner vi alt på Magdeburgmyntene fra middelalderen.
5.Det er ikke bare spørsmål om sammenstilling av et innhold, men et innhold i et miljø, og altså en mer fullstendig opplevelse enn den man får gjennom det som bare er skrevet.
6.Det lå i tiden at slik sammenstilling måtte gjøres av det nye, sterkt ekspresjonistiske maleri, av den europeiske tradisjon på dette området representert i Norden ved Munch - enkelte vil hevde skapt av ham - og det mellomleddet mange vil se mellom disse beslektede fenomener i COBRAretningen omkring 1950.
7.Det merkelige lyset som ledet de tre vise menn til Kristi fødested i stallen ved Betlehem var forårsaket av en sammenstilling mellom platenene Saturn og Jupiter, sier Percy Seymour til avisen The Times.
8.En røff sammenstilling der vi forutsetter at inntektstagerne i gjennomsnitt belastes med en marginalskatt på 50 %, viser at fjerning av ethvert rentefradrag ville ha doblet Statens inntekter fra inntektsskatten.
9.En sammenstilling av en serie med slike instruksjoner kalles et datamaskinprogram.
10.For å gjøre narkotikamarkedet mer gjennomsiktig, bør det skje en systematisk sammenstilling av de opplysninger om narkotikastrømmene til, fra og mellom de nordiske land som de enkelte lands politiog tollmyndigheter sitter inne med, fremholdt sosialminister Leif Arne Heløe.
11.For å gjøre narkotikamarkedet mer gjennomsiktig, går man inn for en systematisk sammenstilling av opplysninger om narkotikastrømmene til, fra og mellom de nordiske land, som de enkelte lands politi og tollmyndigheter råder over.
12.Horten Verft skal stå for sammenstilling, utrustning og testing av enhetene.
13.Kombinasjonen av de fire selskapenes ekspertise og erfaring gjør Steelpod A / S velegnet til å ta på seg design, fabrikasjon, sammenstilling og installasjon av offshorestrukturer basert på TTPkonseptet.
14.Navnestriden mellom datafirmaet Kontiki Data A / S og KonTikimuseet og Thor Heyerdahl er nå inne i en forhandlingsfase, efterat firmaet i Oslo byrett er fradømt retten til å benytte de to sydamerikanske og polynesiske gudenavnene som sammenstilling i sitt firmamerke.
15.Ved den forhandlingsløsning man kom frem til, la begge parter til grunn den forståelse av høyesterettsdommen i WilkesGleditschsaken at sammenstilling av lett tilgjengelige skriftlige kilder er tillatt (også på området forsvars og sikkerhetspolitikk !) mens selvstendig feltarbeide (notater, skisser, fotografier) lett rammes.
16.Enhver sammenstilling av ord maner til sin egen avsanning, eksisterer under mistanke om svindel.
17.Av flere begreper og deres sammenstilling skal jeg her bare ta fatt i ett, nemlig" byrommet".
18.Den Nationale Scenes egenproduksjon er" Kongehuset i Theben", en sammenstilling av tre Sofoklesstykker.
19.Den nøkterne oppstilling og sammenstilling av fakta er rystende.
20.Det er ikke alltid like lett å forstå hvorfor en spesiell sammenstilling av bokser, ledninger, skjermer, antenner og tastaturer skal være så revolusjonerende som utstilleren forsikrer den besøkende om.
21.Dette gir nye muligheter for rask gjenfinning og sammenstilling av tidligere publisert materiale.
22.En enkel sammenstilling av antall flyverstillinger ved våre jagerskvadroner og antall flyvere som utdannes i en åtteårsperiode, dvs. de flyvere som er undergitt plikttjeneste, vil vise at det ikke er antall flyvere som er problemet, men erfaringsnivået til disse flyverne.
23.Kongehuset Theben er fellestitelen for en sammenstilling av tre greske tragedier som skal presenteres på Småscenen.
24.Med overgang til lagring av alle egne artikler på data i stadig flere aviser, er det oppstått helt nye muligheter for rask innsamling og sammenstilling av tidligere publisert materiale, f.eks. omkring en eller flere personer.
25.Rapporten blir kalt en sammenstilling av antagelser.
26.Skolen er viktig for å formidle bruk av museer, og fordi jeg jo arbeider i radioen kom ideen om en kombinasjon her, en sammenstilling av det å se og det å høre.
27.Suominen påpekte at Finland på dette møtet var blitt overlatt oppgaven som koordinator og at den finske delegasjon fullførte dette oppdrag ved å lage en sammenstilling av de forslag som var fremlagt.
Dine siste søk