Norsk-Italiensk oversettelse av skape

Oversettelse av ordet skape fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skape på italiensk

skape
generellverb creare
  starteverb originare, dare origine a, far nascere, iniziare
  karakterverb formare, plasmare
Synonymer for skape
Avledede ord av skape
Anagram av skape
Eksempler med oversettelse
Det overordnede mål for prosjektet var å skape en bygning som gir rom og mulighet for rolig ettertanke og et øyeblikks avbrekk fra hverdagen utenfor.
Kina trenger for å skape femten millioner nye arbeidsplasser årlig bare for å holde tritt med befolkningsveksten.
Fler eksempler
1.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
2.Begge parter er enig om at det er behov for å skape sterke enheter innen norsk næringsliv som også er internasjonalt konkurransedyktige.
3.De må forstå at disse sakene (refselsene) er laget nettopp for å skape offentlig interesse.
4.Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
5.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
6.Det første slag i denne kampen står om å få veltet legeavtalene for å skape kaos i helsetjenesten".
7.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
8.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
9.Dette kan skape den vrangforestilling at det er mangel på dyktige oversettere.
10.Efter å ha.... vært med på å skape en stasjon som til tider lager mer spennende radio enn Norge noen gang har hørt,....".
11.Ekvator" heter Serge Gainsburgs nye produksjon, og denne Frankrikes enfant terrible har gitt seg i kast med en roman av Georges Simenon om en mann som kommer til en afrikansk koloni for å skape seg en formue.
12.En provoserende tittel egnet til å skape debatt, håper initiativtagerne til torsdagens møte i Helsepolitisk Debattforum i Oslo.
13.Gjennom aktiv idrett og friluftsliv å fremme kameratskap og skape et godt miljø for alle medlemmer".
14.Gruppen for å skape tillit mellom SovjetUnionen og USA".
15.Hennes mål bør være å skape en atmosfære rundt mannen slik at han kan frigjøre all sin energi på jobben.
16.Hva driver vi med og hvorfor ?", blir det vanskelig å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til positive omstillinger.
17.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
18.Jeg er så redd for å skape et inntrykk av et hardt, umenneskelig og ulykkelig samfunn.
19.Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
20.Jeg håper at folk i det lange løp vil komme til å gjøre mer for å skape fred enn hva regjeringene gjør.
21.Karma er kraften av de handlinger vi har foretatt i tidligere liv, og som kan betinge og endog skape fremtidige eksistenser.
22.Kodenavnet Kyril" er en thriller med spioner og agenter som hovedpersoner, iflettet glimt inn bak Kremls murer der forfatteren forsøker å skape menneskelige figurer av et par topppolitikere.
23.Komiteen mener at utnyttelsen av kabelnett til eierselskapets egne sendinger kan skape en prinsipielt betenkelig innflydelse over mediesituasjonen og utvkilingen.
24.Komiteen mener at utnyttelsen av kabelnett til eierselskapets egne sendinger kan skape en prinsipielt betenkelig innflytelse over mediasituasjonen og - utviklingen.
25.Kultur er et forsøk på å vise Gud at det ikke var et feilgrep å skape mennesket".
26.Marita" er nemlig laget for å skremme, den vil skape avstand til narkotikabruk, men den sier ingenting om den hverdagen ungdom opplever og de situasjonene der hasj tilbys.
27.Matetrafikken" er altså et skritt på veien til å få flere passasjerer til å reise ut i den store verden med SAS fra København, en del av arbeidet med å skape Kastrup om til en såkalt" Gateway Europe".
28.Muligens var det beste Kirken idag kunne gjøre å skape blomstrende oaser, selv om dette menneskelig, sjelesørgerisk og kirkelig sett ville føre med seg at det ble mange og vidstrakte ørkenområder innimellom".
29.Nå må man si at det er merkelig at en erfaren politiker som Willoch bidrar til å skape grunnlag for slike spekulasjoner.
30.Overgangen mellom inn og utmark behandles med sikte på å skape en variert og vakker randsone".
Liknende ord

 
 

skape som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skapeskapendeskapt
Indikativ
1. Presens
jegskaper
duskaper
hanskaper
viskaper
dereskaper
deskaper
8. Presens perfektum
jeghar skapt
duhar skapt
hanhar skapt
vihar skapt
derehar skapt
dehar skapt
2. Preteritum (Fortid)
jegskapte
duskapte
hanskapte
viskapte
dereskapte
deskapte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skapt
duhadde skapt
hanhadde skapt
vihadde skapt
derehadde skapt
dehadde skapt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skape
duvil/skal skape
hanvil/skal skape
vivil/skal skape
derevil/skal skape
devil/skal skape
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skapt
duvil/skal ha skapt
hanvil/skal ha skapt
vivil/skal ha skapt
derevil/skal ha skapt
devil/skal ha skapt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skape
duville/skulle skape
hanville/skulle skape
viville/skulle skape
dereville/skulle skape
deville/skulle skape
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skapt
duville/skulle ha skapt
hanville/skulle ha skapt
viville/skulle ha skapt
dereville/skulle ha skapt
deville/skulle ha skapt
Imperativ
Bekreftende
duskap
viLa oss skape
dereskap
Nektende
duikke skap! (skap ikke)
dereikke skap! (skap ikke)
Dine siste søk