Norsk-Italiensk oversettelse av slutte seg sammen

Oversettelse av ordet slutte seg sammen fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slutte seg sammen på italiensk

slutte seg sammen
foretakverb amalgamarsi, unirsi, fondersi, crescere insieme
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Eller et foredrag i Utenriksdepartementet i 1967 hvor jeg sa at de oljeproduserende land, når det bare kom en utløsende begivenhet, ville slutte seg sammen og presse oljeprisene høyt i været.
2.Ifølge den offisielle bankstrukturpolitikk, som er behandlet i Stortinget, skal ikke sparebankene kunne slutte seg sammen på tvers av fylkesgrensene uten videre.
3.Mange mennesker vil gjerne slutte seg sammen i bofellesskap fordi de synes det gir vern mot ytre farer og dekker behovet for medmenneskelig kontakt.
4.Bør ulandene fortsatt tvinges til å forhandle enkeltvis, eller bør de slutte seg sammen i debitorkarteller som motvekt mot bankenes forhandlingskarteller ?
5.De fleste sparebankene i Telemark vil i løpet av året slutte seg sammen.
6.De prekære omstendigheter tvinger de afghanske frihetskjempere til å slutte seg sammen i en felles front.
7.Ledelsen i Bykreditt ser et behov blant kredittforetagende til å slutte seg sammen i større enheter for å kunne stå sterkere i konkurransen.
Dine siste søk