Norsk-Italiensk oversettelse av stabil

Oversettelse av ordet stabil fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stabil på italiensk

stabil
møbleradjektiv solido
  posisjonadjektiv fisso, stabile, fermo, saldo
  oppførendeadjektiv stabile
Synonymer for stabil
Avledede ord av stabil
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Avspenningen vil ikke bli hverken solid eller stabil hvis den skal være et verktøy i den internasjonale kamp," sa han.
2.Alt vil bli gjort for å sikre stabil vekst i industriproduksjonen.
3.Den underliggende pengemengdevekst er stabil og moderat, sier han for å underbygge sine krav om nedgang i rentenivået.
4.Det er mulig at også Vestfold har hatt en svak økning, men visse indikasjoner tyder på at forekomsten der er nokså stabil, sier Nyland.
5.Det vil være et håndslag fra Sørlandets representanter om at de ikke glemmer dette, og det vil også være naturlig at NordNorges representanter ikke svikter sin landsdel slik at man kan få fullt gjennomslag for en stabil, hurtig ressursbesparende og attraktiv kommunikasjon for næringslivet og de reisende, heter det.
6.Dristig å bryte med stabil økonomi i SAS ?
7.En gruppe er pasienter med såkalte stabil angina pectoris.
8.En stabil deig er det viktigste av alt, sier konditoren, som rører sammen 60 kilo i slengen - bestående av blant annet ekte bihonning, sirup og 20 forskjellige krydder, spesialbestilt fra kontinentet.
9.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
10.Forbrukergruppen av vin her til lands har holdt seg meget stabil de siste årene, og jeg mener at det foreligger et behov for informasjon om det tilbud som norske konsumenter får gjennom Vinmonopolet, sier vår nyeste vinforfatter, Tom Prent.
11.Først når du vet hvem du selv er, hvor lykkelig du vanligvis er, hvor stabil eller ustabil, innadvendt eller utadvendt du er, kan du avgjøre hvilke betingelser som vil gjøre deg lykkelig og hvilken type menneske du kan tilpasse deg på en positiv måte i et ekteskap, sier han.
12.Lønnsveksten i den private sektor er også stabil, men også her er den høyere enn i våre konkurrentland.
13.Men eg har ei tru bak all min tvil, - sko bare vore litt mer stabil, synger rockepresten.
14.Men selv med de prisene trengtes også den gangen stabil inntekt og fast arbeide for å klare utgiftene, sier tidligere formann i borettslaget, Egil Andersen.
15.Men stabil er du ikke ?
16.Men stort sett er vi inne i en stabil forbrukssituasjon.
17.Prisutviklingen viser også en stabil tendens.
18.Rent flertall gir en stabil situasjon - og resultater.
19.Rent flertall gir mulighet for en stabil styring, noe som er vanskelig i endel andre kommuner, som for eksempel Oslo, sier han.
20.Selv om flere bruker bil for å komme på påskeferie, ser det ut til at togtrafikken holder seg stabil, sier redaktør Bjørn Holøs i Norges Statsbaner til Aftenposten.
21.Staben i klagebehandlingsseksjonen er stabil som den årlige, gjennomsnittlige klageprosenten, svarer Silju Eide.
22.Tilstanden er stabil, og pasienten er efter forholdene i god form, sier direktør David Thomson, Harefield Hospital, utenfor London.
23.Vi har sammenfallende interesse med OPEC om å holde en stabil oljeprisutvikling.
24.Vi sier at dette er en seriøs, stabil, begavet, skikkelig og velkvalifisert mann som ønsker å bli president og som bør bli det.
25.20åringen som er yngstemann i troppen er den, sammen med Rolf Åge Berg, som for øyeblikket er mest stabil.
26.Adm. direktør Jon Aass i Adresseavisen sier til Aftenposten at han regner med at avisen har så stabil aksjonærstruktur at det ikke er mulig å kjøpe den opp.
27.Administrerende direktør Birger B. Johansen i Securitas uttrykker et stort behov for bedre kontroll, og mener at de sikkerhetsoppgaver disse selskapene i dag utfører, er avhengig både av en stabil økonomisk situasjon for selskapet og god opplæring av personellet.
28.Arbeidsstokken er meget stabil.
29.Arbeidstagerne ved bedriften har gitt uttrykk for adskillig større trivsel enn tidligere, og disponent Ragnar Grøntvedt forteller at bedriften har fått en meget stabil arbeidsstokk med et ekstremt lavt sykefravær på bare 2,3 prosent.
30.Ass. banksjef Endre Grønnestad i DnC sier til Aftenposten at DnC vil holde en stabil utbyttepolitikk i fremtiden.
Dine siste søk