Norsk-Italiensk oversettelse av stadighet

Oversettelse av ordet stadighet fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stadighet på italiensk

stadighet
alltidannet sempre, per sempre
  stødigannet costantemente, continuamente, in continuazione
  uavbruttannet sempre, costantemente
Synonymer for stadighet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(Lukas 13, 2330) I denne episoden i Evangeliet hører vi gjenklangen av et problem som til stadighet dukker opp i Det nye testatmentet, nemlig de første kristnes enorme bitterhet og skuffelse over at flertallet av deres trosfeller, jødene ikke tok imot Jesus som Messias.
2.Alt i alt er det en håndfull svensker i toppen som møtes til stadighet, og det er kamp om å komme på laget.
3.Det blir til stadighet stilt krav om effektiv ressursutnyttelse og rasjonell drift.
4.Det siste året har det til stadighet vært snakk om nedleggelser av barnehaver.
5.Det vil skape helt uholdbare forhold hvis næringslivet til stadighet skal sette i gang med slike tiltak uten å konferere med idrettens egne organisasjoner.
6.Dette hender til stadighet.
7.Er det verdig til stadighet å gå ut og anmode folk om å gi gaver ?
8.Fiaskoer opplever jeg til stadighet, betror han oss.
9.Gjennom alle år har vi til stadighet forsøkt å forbedre det utstyr som finnes på markedet når det gjelder forbedringer av oljevernutstyr.
10.Hva føler De, unnskyld, du når du til stadighet er i begivenhetenes sentrum.
11.Jeg får til stadighet fleipe bemerkninger om at jeg har spilt for Sarpsborg, men jeg føler meg som en gjennombarket Fredrikstadgutt, sier Terje Jensen, som dukket opp fra sin midtbaneplass og headet inn det avgjørende målet for Fredrikstad.
12.Men hvorfor er vi til stadighet opptatt av å dissekrere, definere og forklare vårt Jeg ?
13.Vi må til stadighet rette opp det skjeve inntrykk av rikdom som folk får når de reiser fra Fornebu på brede veier og med neonlys inn til sentrum av Akershus - Oslo.
14.Aalesund spilte fornuftig og Rosenborgspissene gikk i offsidefella til stadighet.
15.Alle tre partier i Regjeringen gjentar til stadighet at arbeidsledigheten er en av de aller største utfordringene de har.
16.Allerede før man fikk nyordningen, var nemlig ca. 95% av alle danske obligasjoner til stadighet" indskrevet" hos utstedere eller pengeinstitutter.
17.Allikevel får det være oss journalister tilgitt om utrykket" skjebnekamp" skulle dukke opp til stadighet når Bærum omtales utover høsten.
18.At Gauslaa til stadighet sammenligner Norge med Sverige, er forståelig.
19.At nettopp slike arrangementer unntas avgift faller Norsk Hotell og Restaurantforbund spesielt tungt for brystet, fordi de også her til stadighet mister store inntekter.
20.Banens" dominant" Kjetil Andersen trakk til stadighet på seg to spillere, men selv med to motspillere klistret på seg, leverte Kjetil en rekke perfekte fremspill.
21.Begge disse praktverk til stadighet før a jour, med informasjoner om de seneste årganger.
22.Bondevik oppfordret den nyvalgte president Zoltan Kaldy og ledelsen forøvrig særlig å ha sin oppmerksomhet rettet mot de klare brudd på religionsfriheten som til stadighet skjer i Etiopia.
23.Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet beklager overfor Aftenposten at Oslo kommune til stadighet må foreta ugjennomtenkte panikkartede budsjettrevisjoner for å rette opp økonomien.
24.Både stoffmisbruken og selvmordene gir oss et varsel om at et økende antall unge mennesker opplever en oppvekst og en barndom preget av følelsesmessig fattigdom, konkurranse og jag, der de selv til stadighet blir tapere, skriver Sinnets Helse.
25.Båndopptageren har til stadighet vært ute av drift, og folk har ofte hatt vanskeligheter med å komme igjennom.
26.Da vil de gamle ha noe å diskutere til stadighet - et menneske med kuhode for eksempel - det finnes da ikke ?
27.Den enkelte må til stadighet oppleve kontroller som føles ubegrunnede, sier Strømme.
28.Der opererer til stadighet et ukjent antall fremmede ubåter innenfor våre territorialfarvann, og disse båter hører ikke hjemme i NATOalliansen.
29.Dernest kan man installere en masse praktiske hjelpemidler i hjemmet, slik at man ikke til stadighet blir minnet om sin egen hjelpeløshet.
30.Dessuten mente Hagen at statsråd Haugstvedt burde ha langt viktigere oppgaver enn til stadighet å drive privat efterforskning omkring saker som Stein Ørnhøi til enhver tid interesserer seg for.
Dine siste søk