Norsk-Italiensk oversettelse av ta parti

Oversettelse av ordet ta parti fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ta parti på italiensk

ta parti
generellverb scegliere
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bør Palle, som arrangerer, ta parti på den måten ?
2.Dersom man innser behovet for grenser, kan man selvsagt ikke ta parti for en hvilken som helst" kjetter".
3.Det har aldri vært Venstres vis å ta parti for de veletablerte.
4.Det vil imidlertid ikke være naturlig for en borgerlig regjering å vise samme begeistring for enhver revolusjonær og marxistisk bevegelse, å gripe fullt så henrykt efter enhver chanse til å kritisere USA, å legge miner under vårt medlemskap i NATO, eller automatisk å ta parti for det land som i øyeblikket har en sosialistisk regjering.
5.Fra Sovjet oppnår han riktignok rosende omtale, men ingenting tyder på at lederne i Kreml er villig til å belønne ham i praktisk politikk, ved å ta parti for Hellas i landets stadige konflikt med Tyrkia om rettighetene til Egerhavet og på Kypros.
6.Hvorfor vil" folk flest" nesten uten videre ta parti for" kjetteren" ?
7.Jeg lar meg ikke lokke til å ta parti for spesielle interesser uten å se klart de andre sidene ved en sak, sier Vikan, og kan vise til at det i svært mange tilfeller har lykkes å få folk til å snakke sammen og komme frem til et resultat alle er fornøyd med.
8.Også Pelle har det vondt fordi han avviser uten å ville det, vondt fordi han ikke våger ta parti for Moa, hjelpe henne når de andre erter.
9.SPDopposisjonen i Bonn anklaget tirsdag regjeringen for å ha brutt alle spilleregler, ved å ta parti mot fagforeningene.
10.ØNV skal ikke ta parti i denne debatten, men bare påpeke at det er noe lettvint å skyve kraftledningen bort fra Manglerud av den grunn.
11.Som forbund kan vi ikke ta parti for den ene eller den andre bedriften.
12.Ellers har omverdenen klokelig unnlatt å ta parti, skjønt USA og SovjetUnionen har det til felles at de ser med enda større uvilje på Khomeinys Iran enn på Irak.
13.Enkelte var også redde for å bli beskyldt for å ta parti i krigen.
14.Innbyrdes i et bondelag kan det være to medlemmer som står imot hverandre, og det blir vanskelig for bondelaget å ta parti.
15.Jeg har alltid beflittet meg på ikke å ta parti for noen.
Dine siste søk