Norsk-Italiensk oversettelse av tendere

Oversettelse av ordet tendere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tendere på italiensk

tendere
oppførendeverb tendere, avere tendenza a, essere incline
Avledede ord av tendere
Fler eksempler
1.I utgangspunktet vil nok mange tendere til å si" La oss fylle kvoten".
2.Det norske markedet reagerte såpass kraftig forrige uke at medmindre det skulle komme dårlige nyheter fra USA, burde det ligge godt til rette for at vårt marked kan tendere noe høyere denne uken.
3.Formen i stykket må tendere mot det fantastiske, mot surrealisme og symbolikk.
4.Konkurransen vil i det lange løp føre til at fortjenesten vil tendere mot et normalnivå, Det er derfor nødvendig å gi bankene den støtte de trenger for å få i gang konkurransen på dette området.
5.Med det perspektivet utstillingen gir, vil vi likevel tendere mot å gi arbeidene fra 60 og begynnelsen av 70årene størst oppmerksomhet som de gyldige uttrykk for Tillers bestrebelser.
6.På eksperthold fryktes det fremdeles at oljeprisen vil tendere nedover utover vinteren og våren og dette kan være forklaringen på at Norsk Hydro falt noe tilbake fra nivå 117,50 efter oppgang på 17.5 prosent i løpet av noen få dager.
7.Siden den markedsavhengige journalistikken må sies å tendere mot økende innslag av uvesentlighet, blir det også et større og større sprik mellom på den ene siden viktige kulturbehov, ideal og utopi, og på den annen side den nykommersielle journalistikkens systematisk markedsdirigerte praksis.
8.Spør de meg, vil jeg nok tendere til å svare positivt.
Liknende ord

 
 

tendere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tenderetenderendetendert
Indikativ
1. Presens
jegtenderer
dutenderer
hantenderer
vitenderer
deretenderer
detenderer
8. Presens perfektum
jeghar tendert
duhar tendert
hanhar tendert
vihar tendert
derehar tendert
dehar tendert
2. Preteritum (Fortid)
jegtenderte
dutenderte
hantenderte
vitenderte
deretenderte
detenderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tendert
duhadde tendert
hanhadde tendert
vihadde tendert
derehadde tendert
dehadde tendert
4a. Presens futurum
jegvil/skal tendere
duvil/skal tendere
hanvil/skal tendere
vivil/skal tendere
derevil/skal tendere
devil/skal tendere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tendert
duvil/skal ha tendert
hanvil/skal ha tendert
vivil/skal ha tendert
derevil/skal ha tendert
devil/skal ha tendert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tendere
duville/skulle tendere
hanville/skulle tendere
viville/skulle tendere
dereville/skulle tendere
deville/skulle tendere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tendert
duville/skulle ha tendert
hanville/skulle ha tendert
viville/skulle ha tendert
dereville/skulle ha tendert
deville/skulle ha tendert
Imperativ
Bekreftende
dutender
viLa oss tendere
deretender
Nektende
duikke tender! (tender ikke)
dereikke tender! (tender ikke)
Dine siste søk