Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord tilpasse. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

tilpasse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tilpassetilpassendetilpasset
Indikativ
1. Presens
jegtilpasser
dutilpasser
hantilpasser
vitilpasser
deretilpasser
detilpasser
8. Presens perfektum
jeghar tilpasset
duhar tilpasset
hanhar tilpasset
vihar tilpasset
derehar tilpasset
dehar tilpasset
2. Preteritum (Fortid)
jegtilpasset
dutilpasset
hantilpasset
vitilpasset
deretilpasset
detilpasset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tilpasset
duhadde tilpasset
hanhadde tilpasset
vihadde tilpasset
derehadde tilpasset
dehadde tilpasset
4a. Presens futurum
jegvil/skal tilpasse
duvil/skal tilpasse
hanvil/skal tilpasse
vivil/skal tilpasse
derevil/skal tilpasse
devil/skal tilpasse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tilpasset
duvil/skal ha tilpasset
hanvil/skal ha tilpasset
vivil/skal ha tilpasset
derevil/skal ha tilpasset
devil/skal ha tilpasset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tilpasse
duville/skulle tilpasse
hanville/skulle tilpasse
viville/skulle tilpasse
dereville/skulle tilpasse
deville/skulle tilpasse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tilpasset
duville/skulle ha tilpasset
hanville/skulle ha tilpasset
viville/skulle ha tilpasset
dereville/skulle ha tilpasset
deville/skulle ha tilpasset
Imperativ
Bekreftende
dutilpass
viLa oss tilpasse
deretilpass
Nektende
duikke tilpass! (tilpass ikke)
dereikke tilpass! (tilpass ikke)