Norsk-Italiensk oversettelse av tiltale

Oversettelse av ordet tiltale fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tiltale på italiensk

tiltale
generellverb andare a genio a, piacere a
  tale tilverb rivolgersi a, indirizzarsi a
Synonymer for tiltale
Avledede ord av tiltale
Anagram av tiltale
Fler eksempler
1.(New York Times) Den tyskfødte romfartseksperten som ledet utviklingen av raketten som bragte de første mennesker til Månen, har i all stillhet forlatt USA og gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap for å unngå tiltale for overgrep mot slavearbeidere på en rakettfabrikk i NaziTyskland under den annen verdenskrig.
2.Betyr det at regjeringen er rede til å tiltale folk for spionasje hver gang de lekker til pressen.
3.Fylkesskattesjefen hadde et klart ønske om en langt mer omfattende tiltale mot Majala og i retten har han gitt uttrykk for sin klare misnøye med at påtalemyndigheten ikke fulgte hans råd.
4.Hoaas har ikke på noen som helst måte vært med på å spre noe som helst til skoler eller fagforeninger, og her settes en mann under tiltale for noe aktor overhodet ikke har ført bevis for.
5.I andre tilfeller blir politiske opposisjonelle holdt fengslet i årevis uten at det blir reist tiltale, eller de blir sendt til arbeidsleirer.
6.Jeg er glad for at saken er ute av verden, men jeg har aldri vært i tvil om at det ikke ville bli reist tiltale mot meg.
7.Mannen ble dømt og funnet skyldig i promillekjøring, og siden legens erklæring ikke spilte noen rolle i retten, fant vi ikke grunn til å reise tiltale mot legen, sier politifullmektig Odd Nymoen, Ringerike politikammer, til Fremtiden.
8.Vi har fått svar på tiltale, og må anstrenge oss ytterligere med nye satsinger, sier Rolf Nilsson.
9.Vi må vær 101 prosent sikre på at vi kan gå i retten med en tiltale.
10.163 andre er arrestert og venter nå på tiltale.
11.20åringen har helt siden han ble pågrepet i mars ifjor nektet seg skyldig efter siktelse og tiltale.
12.22åringen er nu satt under tiltale for med særlig farlig redskap å ha legemsbeskadiget politmannen, som gikk en måned sykmeldt efter at nesen måtte opereres.
13.Aktor i punkersaken for Oslo byrett, politifullmektig Idar Pettersen, bekreftet under gårsdagens rettsmøte at han vil nedlegge påstand om frifinnelse overfor den 18 år gamle Buskerudpunkeren som det var reist tiltale mot uten at gutten påviselig hadde vært tilstede i Markveien 61 da et snes punkere ble arrestert efter sammenstøt med politiet 30. september 1982.
14.Albano ber om at det blir reist tiltale mot tre bulgarske statsborgere og ytterligere fem tyrkiske statsborgere i tillegg til Mehmet Ali Agca, som allerede er dømt for drapsforsøket.
15.Anstein Gjengedal skal nå ta stilling til tiltale for skattemessige fordeler på 60 000 kroner efter 1979.
16.Arbeidstilsynet i Oslo mente først at han hadde forbrutt seg mot arbeidsmiljøloven under særdeles skjerpende omstendigheter, og efter en slik tiltale kunne mannen ha risikert to års fengsel.
17.Av 31 saker om utuktig omgang med barn de siste tre måneder ifjor, ble det reist tiltale i hele 25 av sakene.
18.Av de 175 voldtektssaker som ble ferdig efterforsket her til lands ifjor, ble det reist tiltale i 54 saker, i 38 tilfeller var det ingen bestemt person å sikte, og 81 saker ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
19.Begge saker må således opp til ny behandling i underrett, såsant påtalemyndigheten tar ut ny tiltale.
20.Bergen politikammer opprettholder sin innstilling om at det reises tiltale mot skipsreder Fredrik Odfjell for skatteunndragelser på ialt 36 millioner kroner - forhold som går ca. 10 år tilbake i tid og har befatning med hans drift av Frendorederiet.
21.Blir det reist tiltale i den saken som er utgangspunkt for denne artikkelen ?
22.Britene må antagelig la den skyldige i drapet på en kvinnelig politikonstabel få forlate Libyas ambassade og Storbritannia uten at det reises tiltale.
23.Britiske myndigheter ønsker fortsatt å avhøre nigerianske diplomater i London før de utferdiger den endelige tiltale, som vil lyde på kidnapping og tvungen bruk av helsetruende stoffer.
24.Byretten fulgte hverken aktors straffepåstand eller tiltale når det gjelder fenriken.
25.Ca. 50 av dem sitter fengslet efter dom, mens resten risikerer tiltale for å ha deltatt i demonstrasjoner til støtte for Solidaritet tidligere iår.
26.DE er ute efter å gjøre det klinkende klart at selv i Jugoslavia er det kommunistforbundet som skal kontrollere all organisasjonsvirksomhet, og at den eller de som tramper utenfor denne skarpe strek, risikerer tiltale og fengsling.
27.Dansk politi har reist tiltale mot en dansk skipsreder som er flyktet til SydAfrika, hvor han nå bor.
28.De arresterte kan holdes fengslet uten at det reises tiltale så lenge unntakstilstanden varer.
29.De fleste er oversendt Skolesjefen som igjen har sendt dem til politiet som tydeligvis stadig utreder og efterforsker saken, men har altså vanskelig for å utforme og reise en tiltale.
30.Den 18 år gamle punkeren hadde siktelse og tiltale hengende over hodet i halvannet år, og han måtte også møte som tiltalt da saken ble åpnet i Oslo byrett.
Liknende ord

 
 

tiltale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tiltaletiltalendetiltalt
Indikativ
1. Presens
jegtiltaler
dutiltaler
hantiltaler
vitiltaler
deretiltaler
detiltaler
8. Presens perfektum
jeghar tiltalt
duhar tiltalt
hanhar tiltalt
vihar tiltalt
derehar tiltalt
dehar tiltalt
2. Preteritum (Fortid)
jegtiltalte
dutiltalte
hantiltalte
vitiltalte
deretiltalte
detiltalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tiltalt
duhadde tiltalt
hanhadde tiltalt
vihadde tiltalt
derehadde tiltalt
dehadde tiltalt
4a. Presens futurum
jegvil/skal tiltale
duvil/skal tiltale
hanvil/skal tiltale
vivil/skal tiltale
derevil/skal tiltale
devil/skal tiltale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tiltalt
duvil/skal ha tiltalt
hanvil/skal ha tiltalt
vivil/skal ha tiltalt
derevil/skal ha tiltalt
devil/skal ha tiltalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tiltale
duville/skulle tiltale
hanville/skulle tiltale
viville/skulle tiltale
dereville/skulle tiltale
deville/skulle tiltale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tiltalt
duville/skulle ha tiltalt
hanville/skulle ha tiltalt
viville/skulle ha tiltalt
dereville/skulle ha tiltalt
deville/skulle ha tiltalt
Imperativ
Bekreftende
dutiltal
viLa oss tiltale
deretiltal
Nektende
duikke tiltal! (tiltal ikke)
dereikke tiltal! (tiltal ikke)
Dine siste søk